Paslaugų sąrašas

Paslaugos pavadinimasPadalinys
Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas 
Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas 
Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas 
Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą 
Leidimo laidoti išdavimas 
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas 
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas 
Paraiškos laikinajai valstybės pagalbai gauti 
Paraiškų biologinio saugumo priemonių įsigijimui priėmimas ir vertinimas 
Pažymos apie paskutinę asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas 
Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas 
Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas 
Pažymos, patvirtinančios pastatų teisinę registraciją, išdavimas 
Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas 
Pažymos, patvirtinančios žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai), išdavimas 
Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas 
Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išdavimas 
Statinių melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektų derinimas 
Sutikimo ekshumuoti ir perkelti žmogaus palaikus išdavimas 
Informacijos teikimas apie savivaldybės tarybos pavaldumui priskirtas antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigas ir jų teikiamas sveikatos priežiūros paslaugasAdministracija
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimasAdministracija
Vienkartinių pašalpų mirusių ar žuvusių laisvės kovų dalyvių ar karių savanorių artimiesiems skyrimasAdministracija
Topografinių planų ir geodezinių nuotraukų derinimasArchitektūros ir aplinkosaugos skyrius
Adreso suteikimas, keitimas, panaikinimasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje visuomenės informavimo tikslaisArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslaisArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo planavimo sąlygų išdavimasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto išdavimasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išdavimasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimui, persodinimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui išdavimasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Specialiųjų reikalavimų išdavimas Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Statybą leidžiančių dokumentų išdavimasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Teritorijų planavimo dokumentų derinimas teritorijų planavimo komisijojeArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registreArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Teritorijų planavimo dokumentų registravimas Teritorijų planavimo registre ir pažymos išdavimasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Teritorijų planavimo sąlygų išdavimasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų derinimasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimų išdavimasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų tvirtinimasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Deklaracijų apie valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimą iš Juridinių asmenų priėmimas ir tvirtinimasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Įtraukimas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašąBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Lazdijų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomaBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Lazdijų rajono savivaldybės turto perdavimas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotisBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Leidimo vykdyti keleivių už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas atba galiojimo panaikinimasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Leidimų verstis didmenine prekyba dujomis išdavimasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Leidimų verstis mažmenine prekyba dujomis ir leidimų verstis didmenine prekyba dujomis dublikatų išdavimasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Leidimų verstis mažmenine prekyba dujomis ir leidimų verstis didmenine prekyba dujomis patikslinimas (papildymas)Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, licencijų kopijų išdavimas, pratęsimas, keitimas, dublikatų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais dublikatų išdavimas Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais galiojimo sustabdymas ir galiojimo panaikinimasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais papildymas Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais patikslinimas Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotų naftos produktų likučiais išdavimasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Pažymos, patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Pažymų apie teisę į valstybės remiamus kreditus būstui įsigyti išdavimasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėjimas ir sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarkaBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Savivaldybės socialinio būsto nuoma ir kiti susiję klausimaiBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Šeimų ir asmenų įrašymas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašąBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Šilumos tiekimo licencijų išdavimas ir pakeitimasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas bei neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir (ar) užskaitymasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Leidimų verstis mažmenine prekyba dujomis išdavimasEkonomikos skyrius
Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimasEkonomikos skyrius
Leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimasEkonomikos skyrius
Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, licencijų kopijų išdavimas, pratęsimas, keitimas, dublikatų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimasEkonomikos skyrius
Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimasInformacinių technologijų skyrius
testas2Informacinių technologijų skyrius
Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimasInfrastruktūros plėtros skyrius
Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimasInfrastruktūros plėtros skyrius
Leidimo, suteikiančio teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimasInfrastruktūros plėtros skyrius
Pranešimo apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse priėmimasInfrastruktūros plėtros skyrius
Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimasInfrastruktūros plėtros skyrius
Sutikimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu (konkrečios) savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas ir panaikinimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimasInfrastruktūros plėtros skyrius
Asmenų, nukentėjusių nuo 1939 - 1990 metų okupacijų, teisiniam statusui gauti dokumentų priėmimas ir pažymėjimų išdavimasJuridinis skyrius
Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Dirbtinio nepratekančio (pratekančio) paviršinio vandens telkinio (kūdros) kasimo projektų derinimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Geodezinių matavimų planų ir topografinių nuotraukų derinimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Griežtai saugomų gyvūnų padarytos žalos įvertinimas ir apskaičiavimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, įvertinimas ir apskaičiavimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Melioracijos statinių techninių dokumentų teikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojamsKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Melioruotos žemės apželdinimo mišku projektų derinimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paraiškų biologinio saugumo priemonių įsigijimui priėmimas ir vertinimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paraiškų dėl finansų įstaigai sumokėtų palūkanų kompensacijos išmokėjimo priėmimas ir vertinimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paraiškų dėl palūkanų, sumokėtų finansų įstaigai už paskolą investicijoms finansuoti arba finansinės nuomos (lizingo) bendrovei už finansine nuoma (lizingu) įsigyjamą turtą be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensacijos išmokėjimo priėmimas ir vertinimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paraiškų gauti finansinę valstybės paramą melioruotos žemės savininkams priėmimas ir vertinimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paraiškų gauti pagalbą už paskerstas kiaules priėmimas ir vertinimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paraiškų gauti pagalbą už ūkinių gyvūnų įsigijimą priėmimas ir vertinimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paraiškų gauti paramą už papildomą bičių maitinimą priėmimas ir tvarkymasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paraiškų pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimui priėmimas ir vertinimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities ,,Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisykles priėmimas ir vertinimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities ,,Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisykles priėmimas ir vertinimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities ,,Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisykles priėmimas ir vertinimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paramos paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas“ veiklos „Pasėlių ir augalų draudimo įmokos kompensacija“ įgyvendinimo taisykles priėmimo ir vertinimo paslaugos teikimo aprašymasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimo įvertinimas ir atlyginimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV) išdavimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV) išdavimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Pieno gamintojų paraiškų nacionalinei pagalbai gauti pildymas ir tvarkymasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų pildymasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Prašymų atlikti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos darbus melioruotos žemės naudotojams priėmimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Prašymų dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus kompensavimui gauti priėmimas ir vertinimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Prašymų dėl pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už karves žindenes ir telyčias priėmimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Prašymų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialiajai išmokai už bulius gauti priėmimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Statinių melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektų derinimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Techninių sąlygų dėl dirbtinio nepratekančio (pratekančio) paviršinio vandens telkinio (kūdros) kasimo išdavimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Techninių sąlygų statiniams projektuoti ir miškui įveisti melioruotoje žemėje išdavimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų, (kurių variklio galia didesnė kaip 8 KW) ir jų priekabų registravimas, duomenų keitimas, išregistravimas bei techninė apžiūraKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Ūkininko ūkio įregistravimas / išregistravimas / perkėlimas į kitą savivaldybę, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio, ūkininko pažymėjimo dublikato išdavimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Žemės ūkio valdų įregistravimas / išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdosKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų iš savivaldybės veiklos archyvo ir (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimasKomunikacijos ir dokumentų skyrius
Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų iš savivaldybės veiklos archyvo ir (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimasKomunikacijos ir dokumentų skyrius
Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų teikimasKomunikacijos ir dokumentų skyrius
Asmenų prašymų, skundų priėmimas ir atsakymų pateikimasKomunikacijos ir dokumentų skyrius
Asmenų prašymų, skundų priėmimas ir atsakymų pateikimas savivaldybės įstaigoseKomunikacijos ir dokumentų skyrius
Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimasKomunikacijos ir dokumentų skyrius
Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimasKomunikacijos ir dokumentų skyrius
Savivaldybės viešojo administravimo subjektų veiklos dokumentų (savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kt.) kopijų ir išrašų teikimasKomunikacijos ir dokumentų skyrius
Asmenų prašymų, skundų seniūnijoje priėmimas ir atsakymų pateikimas Seniūnijos
Charakteristikų dėl leidimo laikyti ginklą išdavimasSeniūnijos
Gyvenamosios vietos deklaravimas, duomenų tikslinimas, keitimas ar naikinimasSeniūnijos
Gyvūnų (šunų, kačių) registravimo ir leidimų juos laikyti išdavimasSeniūnijos
Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimasSeniūnijos
įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.Seniūnijos
Leidimų laidoti išdavimasSeniūnijos
Leidimų organizuoti komercinius renginius išdavimasSeniūnijos
Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas nustatytose viešosiose vietose išdavimasSeniūnijos
Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimasSeniūnijos
Pažymų apie mirusiojo palaidojimo vietą išdavimasSeniūnijos
Pažymų apie mirusiojo paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimasSeniūnijos
Pažymų apie šeimos sudėtį išdavimasSeniūnijos
Pažymų apie stažą ir darbo užmokestį išdavimasSeniūnijos
Pažymų dėl pastatų teisinės registracijos išdavimasSeniūnijos
Pažymų dėl žemės ūkio veiklos išdavimasSeniūnijos
Pažymų gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams) apie jam (jiems) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimasSeniūnijos
Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimasSeniūnijos
Dokumentų, dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir laikinojo globėjo (rūpintojo) skyrimo, rengimasSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimasSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimasSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimasSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Pažymų-formų iš Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalių bei Šveicarijos dėl išmokos vaikui skyrimo išdavimasSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyno pildymasSocialinės paramos skyrius
Asmenų, kurių gydymas nefinansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, gydymo lėšų padengimasSocialinės paramos skyrius
Asmenų, kurių gydymas nefinansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, gydymo lėšų padengimasSocialinės paramos skyrius
Asmenų, norinčių tapti budinčiu globotoju/rūpintoju konsultavimas ir prašymų priėmimas Socialinės paramos skyrius
Būsto pritaikymas neįgaliesiemsSocialinės paramos skyrius
Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimasSocialinės paramos skyrius
Dienos socialinės globos paslaugų skyrimasSocialinės paramos skyrius
Dienos socialinės globos senyvo amžiaus asmenims skyrimasSocialinės paramos skyrius
Dienos socialinės globos vaikams su negalia skyrimasSocialinės paramos skyrius
Dokumentų, patvirtinančių moters / vyro teisę gauti antro laipsnio valstybinę pensiją kaip motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiems (vaikų mirties atveju - ne mažiau kaip iki 8 metų) penkis ir daugiau vaikų, išdavimas / teikimasSocialinės paramos skyrius
Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimasSocialinės paramos skyrius
Globos (rūpybos) išmokų skyrimasSocialinės paramos skyrius
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia skyrimas Socialinės paramos skyrius
Ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimasSocialinės paramos skyrius
Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas, pateikimasSocialinės paramos skyrius
Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimas laikinai svečiuotis pas nuolat LR gyvenantį fizinį asmenįSocialinės paramos skyrius
Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimas laikinai svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenįSocialinės paramos skyrius
Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimasSocialinės paramos skyrius
Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimasSocialinės paramos skyrius
Išmokos įvaikinus vaiką skyrimasSocialinės paramos skyrius
Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimasSocialinės paramos skyrius
Išmokų už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų, skyrimasSocialinės paramos skyrius
Išmokų vaikams skyrimasSocialinės paramos skyrius
Kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karo tarnybą, skyrimasSocialinės paramos skyrius
Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams skyrimasSocialinės paramos skyrius
Kompensacijų už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą skyrimasSocialinės paramos skyrius
Konsultavimas ir dokumentų ruošimas dėl vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų / kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu, nustatymo Socialinės paramos skyrius
Kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), palūkanų apmokėjimo skyrimasSocialinės paramos skyrius
Pagalbos į namus paslaugų skyrimasSocialinės paramos skyrius
Pagalbos pinigų asmenims (šeimoms), kurie globoja (rūpinasi) ir prižiūri be tėvų globos likusius vaikus, skyrimasSocialinės paramos skyrius
Paramos mirties atveju skyrimasSocialinės paramos skyrius
Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pargabenti skyrimasSocialinės paramos skyrius
Pareiškimo dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikrose srityse rengimasSocialinės paramos skyrius
Pareiškimo dėl asmens rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo rengimasSocialinės paramos skyrius
Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą, išdavimasSocialinės paramos skyrius
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų skyrimasSocialinės paramos skyrius
Šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko) pažymėjimų išdavimasSocialinės paramos skyrius
Šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimų išdavimasSocialinės paramos skyrius
Šalpos kompensacijų motinoms, kurios iki 1995 m. sausio 1 d. pagimdė penkis ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8 metų, skyrimasSocialinės paramos skyrius
Šalpos kompensacijų tėvams (įtėviams), kurie iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 10 metų slaugė namuose vaikus invalidus arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų, skyrimasSocialinės paramos skyrius
Šalpos našlaičių pensijų skyrimasSocialinės paramos skyrius
Šalpos pensijų skyrimasSocialinės paramos skyrius
Šalpos pensijų už invalidų slaugą namuose, paskirtos iki 2004 m. balandžio 1 d., skyrimasSocialinės paramos skyrius
Slaugos išlaidų tikslinių kompensacijų skyrimasSocialinės paramos skyrius
Socialinės paramos mokiniams skyrimasSocialinės paramos skyrius
Socialinės pašalpos skyrimasSocialinės paramos skyrius
Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų skyrimasSocialinės paramos skyrius
Specialiųjų poreikių lygio nustatymas ir Neįgaliojo pažymėjimo išdavimasSocialinės paramos skyrius
Teisės paramai iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gauti nustatymas Socialinės paramos skyrius
Tikslinių kompensacijų skyrimasSocialinės paramos skyrius
Transporto išlaidų ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų skyrimasSocialinės paramos skyrius
Trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimas Socialinės paramos skyrius
Vaiko laikinosios globos (rūpybos) be tėvų globos likusiems vaikams nustatymasSocialinės paramos skyrius
Vaiko laikinosios priežiūros išmokos skyrimasSocialinės paramos skyrius
Valstybės paramos žuvusiųjų pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms teikimasSocialinės paramos skyrius
Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimasSocialinės paramos skyrius
Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimasSocialinės paramos skyrius
Vienkartinės išmokos vaikui skyrimasSocialinės paramos skyrius
Vienkartinės piniginės paramos iš rajono savivaldybės biudžeto skyrimasSocialinės paramos skyrius
Vienkartinių kompensacijų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius, skyrimasSocialinės paramos skyrius
Lazdijų rajono savivaldybės finansinės paramos teikimas smulkaus ir vidutinio verslo subjektams bei jaunų žmonių verslumo iniciatyvoms Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyrius
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimasStrateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyrius
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimasStrateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyrius
Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimasStrateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyrius
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimasStrateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyrius
Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimasStrateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyrius
Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas,papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir galiojimo panaikinimasStrateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyrius
Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyrius
Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyrius
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimas Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyrius
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimasStrateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyrius
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas ir (ar) patikslinimasStrateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyrius
Paramos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams skyrimasStrateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyrius
Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyrius
Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimasStrateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyrius
Centralizuotas vaikų priėmimas į Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupesŠvietimo, kultūros ir sporto skyrius
Finansinės paramos studentams skyrimasŠvietimo, kultūros ir sporto skyrius
Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimasŠvietimo, kultūros ir sporto skyrius
Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimasŠvietimo, kultūros ir sporto skyrius
Paraiškų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų perkvalifikavimo studijų finansavimui pagal Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytus kriterijus priėmimas ir atrankos vykdymasŠvietimo, kultūros ir sporto skyrius
Švietimo ir mokslo institucijų registro tvarkymasŠvietimo, kultūros ir sporto skyrius
Asmenų konsultavimas, informacijos ir duomenų teikimas pasirengimo mobilizacijai, mobilizacijos, demobilizacijos eigos ir priimančiosios šalies paramos teikimo savivaldybės teritorijoje klausimais.Teisės ir personalo skyrius
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitąTeisės ir personalo skyrius
Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymasTeisės ir personalo skyrius
Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimasTeisės ir personalo skyrius
Gimimo registravimasTeisės ir personalo skyrius
Įvaikinimo registravimasTeisės ir personalo skyrius
Mirties registravimasTeisės ir personalo skyrius
Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimasTeisės ir personalo skyrius
Santuokos nutraukimo registravimasTeisės ir personalo skyrius
Santuokos registravimasTeisės ir personalo skyrius
Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimasTeisės ir personalo skyrius
Tėvystės pripažinimo registravimasTeisės ir personalo skyrius
Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitąTeisės ir personalo skyrius
Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitąTeisės ir personalo skyrius
Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitąTeisės ir personalo skyrius
Vardo, pavardės keitimo registravimasTeisės ir personalo skyrius
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimas į apskaitąTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimas į apskaitąTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo, kopijos, nuorašo išdavimasTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymasTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Civilinės būklės aktų įrašų anuliavimasTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Civilinės būklės aktų įrašų atkūrimasTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Įvaikinimo registravimasTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Mirties registravimasTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Naujagimio gimimo registravimasTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Pažymų, patvirtinančių kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimasTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimasTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Santuokos nutraukimo registravimasTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimasTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Tėvystės pripažinimo registravimasTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitąTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitąTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitąTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Vardo, pavardės keitimo registravimasTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Įvaikintojų pradinis įvertinimasVaiko teisių apsaugos skyrius
Pažymų teismui dėl duomenų apie tėvus (nekilnojamojo turto įkeitimas, pardavimas, dovanojimas, paveldėjimas) išdavimasVaiko teisių apsaugos skyrius
Tarpininkavimo dokumento išdavimas, išduodant (keičiant) asmens tapatybės kortelę Lietuvos Respublikos piliečiui iki 16 metų arba pasą iki 18 metų.Vaiko teisių apsaugos skyrius
Vaiko laikinosios globos (rūpybos) institucijoje nustatymasVaiko teisių apsaugos skyrius
Vaiko laikinosios globos (rūpybos) šeimoje nustatymas Vaiko teisių apsaugos skyrius
Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymasVaiko teisių apsaugos skyrius
Vaiko nuolatinės globos (rūpybos) institucijoje organizavimasVaiko teisių apsaugos skyrius
Vaiko nuolatinės globos (rūpybos) šeimoje organizavimasVaiko teisių apsaugos skyrius
Lazdijų rajono savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus paskyrimas ir pakeitimas, administravimo nutraukimasVietinio ūkio skyrius
Lazdijų rajono savivaldybės specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo paramos teikimasVietinio ūkio skyrius
Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Lazdijų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimasVietinio ūkio skyrius
Leidimų važiuoti vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais išdavimasVietinio ūkio skyrius
Paraiškų dėl pieno pardavimo perdirbti kvotos pakeitimo į pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą K5 priėmimas ir tvarkymasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Paraiškų dėl pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotos pakeitimo į pieno pardavimo perdirbti kvotą K4 priėmimas ir tvarkymasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Paraiškų grąžinti kvotą ar jos dalį iš specialiojo rezervo priėmimas ir tvarkymasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Paraiškų pieno gamybos kvotai išnuomoti ar išsinuomoti K12 priėmimas ir tvarkymasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Paraiškų pieno gamybos kvotai parduoti priėmimasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Paraiškų pieno gamybos kvotai perduoti/perimti K11 priėmimas ir tvarkymasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Paraiškų pieno gamybos kvotai pirkti priėmimasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Pranešimų apie atnaujintą pieno gamybą K3 priėmimas ir tvarkymasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Pranešimų apie pieno supirkėjo, atsakingo už apskaičiuotos mokėtinos sumos už kvotos viršijimą, pakeitimą K1 priėmimas ir tvarkymasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos K10 priėmimas ir tvarkymasŽemės ūkio ir melioracijos skyrius