Gyvūnų (šunų, kačių) registravimo ir leidimų juos laikyti išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaGyvūnų (šunų, kačių) registracija
Paslaugos pavadinimasGyvūnų (šunų, kačių) registravimo ir leidimų juos laikyti išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasGyvūnai registruojami ir leidimai jiems laikyti išduodami
1. Kai norima laikyti gyvūnus (šunis, kates) daugiabutyje name (name, kuriame gyvena kelios šeimos);


Daugiabučių namų butuose laikomus gyvūnus (šunis ir katės) privaloma registruoti ir gauti leidimą, kurį išduoda seniūnija ne jaunesniems kaip 16 metų fiziniams asmenims (agresyviems šunims – ne jaunesniems kaip 18 m. asmenims).

Dviejų butų namo bute, daugiabučio namo bute ar individualiame gyvenamajame name leidžiamų laikyti šunų ar kačių skaičius nustatomas atsižvelgiant į vienam šuniui ar katei reikalingą minimalią ploto normą, nurodytą Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos apraše, ir šių gyvūnų vados dydį.

Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti, privalo į Lazdijų rajono savivaldybės administraciją kreiptis per 3 mėnesius.

Pasikeitus gyvūno savininkui ar gyvūno laikymo adresui, gyvūną būtina perregistruoti per 15 darbo dienų. Šiuo atveju vienkartinė rinkliavos įmoka už gyvūno registravimą neimama.

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas;
2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. B1-336 „Dėl Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašo patvirtinimo“;
3. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. 10V-782 „Dėl gyvūnų laikymo Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“;
4. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimas Nr. 5TS-1355 „Dėl vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų patvirtinimo“
Paslaugos gavėjasSeniūnijos gyventojas, norintis auginti naminį gyvūną daugiabutyje
Paslaugos suteikimo trukmė3 darbo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus:
kai norima laikyti gyvūną daugiabučiame name – seniūnijos darbuotojui.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasKai prašoma išduoti leidimą laikyti gyvūną daugiabutyje ar name, kuriame gyvena kelios šeimos:
1. Laisvos formos prašymas (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Raštiškas laiptinės aikštelės butų ir kaimyninių butų savininkų sutikimas arba daugiabučio gyvenamojo namo bendrijos sutikimas,
3. Pažymėjimas, kuriame nurodyta, kad gyvūnas paskiepytas nuo pasiutligės;
4. Vietinės rinkliavos sumokėjimą įrodantys dokumentai

Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Prašymo forma (pavojingi šunys)
Prašymo (pavojingi šunys) pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasUžregistruotas gyvūnas ir išduotas leidimas jį laikyti
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasAtitinkama Lazdijų rajono savivaldybės seniūnija
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSeniūnijos
Paslaugos vadovasBūdviečio seniūnija. Seniūnė Laimutė Šiuikienė, tel. 8 620 55 233, el. p. laimute.siuikiene@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija. Seniūnas Virginijus Golikas, tel. 8 669 30 617 el. p. virginijus.golikas@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija. Seniūnė Valda Žukauskienė, tel. 8 620 46 493, el. p. valda.zukauskienė@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Seniūnė Lina Marcinkevičienė, tel. 8 614 96 592, el. p. lina.marcinkeviciene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija. Seniūnė Vaida Gazdziauskienė, tel. 8 620 46 386, el. p. vaida.gazdziauskiene@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija. Seniūnas Aidas Simanynas , tel. 8 696 93 159, el. p. aidas.simanynas@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. Seniūnė Sandra Jusevičienė, tel. 8 620 73 665 el. p. sandra.juseviciene@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Seniūnė Rita Matusevičiūtė-Bražinskienė, tel. 8 615 41 903, el. p. rita.brazinskiene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. Seniūnė Liana Audzevičienė, tel. 8 698 82 496, el. p. liana.audzeviciene@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Seniūnė Aldona Burbienė, tel. 8 620 46 305, el. p. aldona.burbiene@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Seniūnas Zenonas Sabaliauskas, tel. 8 685 45 898, el. p. zenonas.sabaliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasBūdviečio seniūnija. Specialistė Jolanta Kalinauskienė, tel. 8 615 87 796, el. p. jolanta.kalinauskiene@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija. Specialistė Vida Vaškevičienė, tel. 8 613 88 061, el. p. vida.vaskeviciene@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija. Specialistė Ona Pavilonienė, tel. 8 620 47 236, el. p. ona.paviloniene@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Specialistė Nijolė Vaškevičienė, tel. 8 620 47 234, el. p. nijole.vaskeviciene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija. Specialistė Gitana Juškauskienė, tel. 8 682 05 462, el. p. gitana.juskauskiene@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija. Specialistė Jurgita Grėbliūnaitė , tel. 8 612 69 243, el. p. jurgita.grebliunaite@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. Specialistė Vida Narkūnienė, tel. 8 698 21 278, el. p. vida.narkuniene@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Specialistė Lina Sakalauskienė, tel. 8 614 76 514, el. p. lina.sakalauskiene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. Specialistas Vytautas Labenskas, tel. 8 613 14 982, el. p. vytautas.labenskas@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Specialistas Vidas Tarnavičius, tel. 8 620 47 296, el. p. vidas.tarnavicius@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Specialistė Rita Pečiukonienė, tel. 8 620 46 625, el. p. rita.peciukoniene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius,Lazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija,Kauno apygardos administracinis teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Prašymas registruojamas, patikrinami asmens ir gyvūno duomenys pateiktuose dokumentuose. Gyvūnas registruojamas ir išduodamas leidimas jį laikyti.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaVienkartinė rinkliavos įmoka:
už vieno šuns registravimą – 5,8 Eur;
už vienos katės registravimą – 2,9 Eur.
Metinė įmoka:
už vieno šuns laikymą – 7,2 Eur/m.;
už vienos katės laikymą – 3,6 Eur/m

Nuo vietinės rinkliavos už gyvūnų registravimą ir laikymą atleidžiami asmenys:
1. kuriems nustatytas ne didesnis kaip 40 % darbingumo lygis;
2. sulaukę senatvės pensijos amžiaus;
3. dėl regėjimo sutrikimo laikantys šunis-vedlius;
4. turintys policijos, krašto ar priešgaisrinės apsaugos, žmonių gelbėjimo tarnybų pažymėjimus apie šunų reikalingumą veiklai.

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas „Swedbank”, AB.
Banko kodas 73000
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 53953