Leidimų važiuoti vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaGatvės, keliai, viešojo naudojimo teritorijos
Paslaugos pavadinimasLeidimų važiuoti vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasNaudotis vietinės reikšmės viešaisiais keliais ir jų infrastruktūra didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais galima tik gavus leidimą. Leidimus išduoda Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybės) administracijos direktorius. Dokumentus leidimui išduoti rengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyrius.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 155 „Dėl kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo";
4. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. 5TS-1420 „Dėl leidimų važiuoti išdavimo ir mokesčio už naudojimąsi vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“
Paslaugos gavėjasFizinis/juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė5 darbo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas, kurio forma patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 5TS-1420.
Prašyme turi būti nurodyta krovinių vežimo darbų pradžia ir pabaiga, įsipareigojimai tiksliai laikytis leidime nurodytų sąlygų ir terminų, sugadinus kelią – atlikti kelio konstrukcijos elementų, tiltų, pralaidų atstatymą (forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Dokumentas, patvirtinantis mokesčio sumokėjimą.
Formos ir šablonai Prasymo forma (sdg)
Prasymo pildymo pavyzdys (sdg)
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisTapatybę patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasIšduotas leidimas važiuoti vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais

Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąVietinio ūkio skyrius
Paslaugos vadovasVietinio ūkio skyriaus vedėja Indrė Adomynienė, tel. +370 613 05 460, el. p. indre.adomyniene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasVietinio ūkio skyriaus vyresn. specialistas Virginijus Blažauskas, tel. +370 614 96 076, el. p. virginijus.blazauskas@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Lazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija, Kauno apygardos administracinis teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Paslaugos gavėjas pateikia nustatytos formos prašymą ir sumoka nustatyto dydžio mokestį už leidimo važiuoti vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais išdavimą ir pateikia dokumentą, įrodantį, kad mokestis sumokėtas. Išduodamas leidimas
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNurodyta mokesčio už naudojimąsi vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 5TS-1420, 1, 2 ir 3 prieduose (http://www.infolex.lt/lazdijai/Default.aspx?Id=3&DocId=34190 ).
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos
Gavėjo bankas Įmokos priimamos bet kuriame banke
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 53059