Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Lazdijų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaGatvės, keliai, aikštės, šaligatviai, pėsčiųjų, dviračių takai ir kitos viešojo naudojimo teritorijos
Paslaugos pavadinimasLeidimų atlikti kasinėjimo darbus Lazdijų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasIšduodamas leidimas privačiam ar juridiniam asmeniui atlikti kasinėjimo darbus Lazdijų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje.
Leidimas gali būti pratęstas, paslaugos gavėjui papildomai sumokėjus vietinę rinkliavą
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;
2. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. 5TS-176 „Dėl leidimų atlikti kasinėjimo darbus Lazdijų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo bei vietinės rinkliavos už šių leidimų išdavimą nuostatų patvirtinimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis/juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė5 darbo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti paraišką ir reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Paraiška, suderinta su nurodytomis įstaigomis, institucijomis (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas). Paraiškoje paslaugos gavėjas nurodo kasinėjimo darbų pradžią ir pabaigą;
2. Kasinėjimo darbų schema;
3. Dokumentas, patvirtinantis mokesčio sumokėjimą.
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisTapatybę patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasIšduotas leidimas privačiam ar juridiniam asmeniui atlikti kasinėjimo darbus Lazdijų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąVietinio ūkio skyrius
Paslaugos vadovasVietinio ūkio skyriaus vedėja Indrė Adomynienė, tel. +370 613 05 460, el. p. indre.adomyniene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasVietinio ūkio skyriaus vyresnysis specialistas Virginijus Blažauskas, tel. +370 614 96 076, el. p. virginijus.blazauskas@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Lazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija, Kauno apygardos administracinis teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Paraišką pildo paslaugos gavėjas ir suderina su paraiškoje nurodytomis institucijomis. Paslaugos gavėjas pateikia kasinėjimo darbų schemą ir kitus reikalingus dokumentus. Jeigu už leidimo išdavimą reikia sumokėti vietinę rinkliavą, paslaugos gavėjas pateikia tai įrodantį dokumentą.
Pateikus visus nurodytus dokumentus, išduodamas leidimas
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNurodyta Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Lazdijų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatuose, patvirtintuose Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 5TS-176 (http://www.infolex.lt/lazdijai/Default.aspx?Id=3&DocId=21870 ).
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Gavėjo bankas Įmokos priimamos bet kuriame banke
Gavėjo kodas 188714992
Sąskaitos numeris LT294010051001909028