Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVerslo licencijos ir leidimai
Paslaugos pavadinimasLicencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasĮmonė pateikia paraišką, kurioje nurodoma:

įmonės rekvizitai, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi) ir telefono numeris;

prarastos ar sugadintos licencijos numeris, rūšis ir išdavimo data;


priežastis, dėl kurios prašomas išduoti licencijos dublikatas.

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
2. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas Nr. I-857
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“


Paslaugos gavėjasĮmonė, turinti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
Paslaugos suteikimo trukmė5 darbo dienos nuo paraiškos gavimo (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį įmonė pateikia papildytą ar patikslintą paraišką)
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos Komunikacijos ir dokumentų skyriaus „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu (elektroniniu paštu arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą www.verslovartai.lt)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Paraiška išduoti licencijos dublikatą (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Licencijos originalas (jeigu licencijos dublikatas išduodamas dėl to, kad sugadintas licencijos originalas);
3. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licencijos dublikatą)
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPatikrinami įmonės registravimo faktą patvirtinantys ir kiti jos registravimo duomenys Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje
Paslaugos teikimo rezultatasIšduodamas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais dublikatas

Nuo 2017-11-01 Licencijos išduodamos naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS). Licencijos popierinis dokumentas nerengiamas. Dublikatui prilyginamas išrašas iš Licencijų informacinės sistemos.
Duomenis apie licencijas rasite: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąStrateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyrius
Paslaugos vadovasStrateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Ieva Stalevičiūtė, tel. 8 616 09 494, el. p. ieva.staleviciute@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasStrateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Ieva Stalevičiūtė, tel. 8 616 09 494, el. p. ieva.staleviciute@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateikti dokumentai ir paraiška yra registruojami savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus darbuotojas patikrina, ar pareiškėjas ir jo pateikti dokumentai atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jei reikalavimus atitinka, darbuotojas rengia administracijos direktoriaus įsakymo dėl licencijos dublikato išdavimo projektą ir administracijos direktoriui jį pasirašius, parengia licencijos dublikatą ir išduoda pareiškėjui, per Licencijų informacinę sistemą (LIS). Jei dokumentai ar juos pateikęs pareiškėjas reikalavimų neatitinka, jis yra informuojamas apie licencijos dublikato neišdavimo priežastis
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaValstybės rinkliava už licencijos dublikato išdavimą – 112 eurų.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas AB „Swedbank“
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52359