Tarpininkavimo dokumento išdavimas, išduodant (keičiant) asmens tapatybės kortelę Lietuvos Respublikos piliečiui iki 16 metų arba pasą iki 18 metų.

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVaiko teisių apsauga
Paslaugos pavadinimasTarpininkavimo dokumento išdavimas, išduodant (keičiant) asmens tapatybės kortelę Lietuvos Respublikos piliečiui iki 16 metų arba pasą iki 18 metų.
Paslaugos esmės trumpas aprašymasJeigu nė vienas iš tėvų ar globėjas (rūpintojas prašymo dėl nepilnamečio asmens dokumentų išėmimo/keitimo Migracijos poskyriui nepateikia, atsižvelgiant į vaiko interesus, pasas (asmens tapatybės kortelė) gali būti išduoti (pakeisti) tarpininkaujant Vaiko teisių apsaugos skyriui.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 1V-473 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 513 ,,Dėl Asmens tapatybės kortelės išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančia ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo.
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų nuo prašymo padavimo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasFizinis asmuo rajono savivaldybės administracijos „vieno langelio” padaliniui pateikia prašymą (gali atsiųsti paštu arba el. būdu, pasirašius kvalifikuotu el. parašu).
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Rašytinis prašymas dėl tarpininkavimo dokumento išdavimo (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kopija);
3. Vaiko gimimo liudijimo ar asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikalinga pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Paslaugos teikimo rezultatasIšduodamas tarpininkavimo raštas.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąVaiko teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovasVaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Daiva Gorochovenkienė, tel.: 8 318 66 134, el. p. vtat@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasVaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė Ramunė Gurevičienė, tel.: 8 318 66 104, el. p. ramune.gureviciene@lazdijai.lt
Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė Dalia Kasiulionienė, tel.: 8 318 66 104, el.p. dalia.kasiulioniene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaRajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateikus fiziniam asmeniui prašymą dėl tarpininkavimo dokumento išdavimo, prašymas yra užregistruojamas dokumentų apskaitoje pagal institucijoje nustatytą dokumentų valdymo tvarką. Vaiko teisių apsaugos skyrius išsiaiškina, ar objektyvios priežastys, dėl kurių nė vienas iš tėvų (įtėvių) ar globėjas (rūpintojas) negali pateikti dokumentų išduoti ar pakeisti asmens tapatybės kortelę piliečiui iki 16 metų arba pasą iki 18 metų.
Vaiko teisių apsaugos skyrius išduoda tarpininkavimo raštą.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama.