Leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaViešasis transportas
Paslaugos pavadinimasLeidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLeidimas vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais – tai nustatyta gatvės arba kelio trasa, kuria keleiviai vežami keleivinio transporto priemone nustatytu dažnumu, įlaipinant arba išlaipinant keleivius kelionės metu nustatytose stotelėse, laikantis iš anksto nustatytų tvarkaraščių ir tarifų.
Leidimas išduodamas, įmonei su Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi pasirašius visuomenės aptarnavimo sutartį. Leidimo galiojimo terminas atitinka sutarties galiojimo terminą. Įmonei išduodama tiek leidimų egzempliorių, kiek transporto priemonių reikia keleiviams vežti leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis.
Įmonei išduodamas naujas leidimas, kai keičiasi įmonės buveinė, teisinė forma, pavadinimas ar kiti įmonės duomenys, praradus leidimą (pateikus vadovo paaiškinimą apie leidimo praradimo aplinkybes). Naujas leidimas išduodamas turėto maršruto leidimo galiojimo laikui.
Dokumentus leidimui gauti pareiškėjas pateikia tiesiogiai arba paštu arba per kurjerį
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 119-2772; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimas Nr. 1170 „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo“ (Žin., 1997, Nr. 97-2464; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 23-768; aktuali redakcija);
4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2011 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 46-2190; aktuali redakcija);
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989; 2008, Nr. 36-1285; aktuali redakcija);
6. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. 347 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus vietinio susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasJuridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui arba atsiųsti paštu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Paraiška, kuri pildoma ir pateikiama tik įmonei surinkus visus reikalingus dokumentus (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
4. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad už leidimų išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti leidimą)
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasIšduoti leidimai vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąEkonomikos skyrius
Paslaugos vadovasEkonomikos skyriaus vedėja Jolita Galvanauskienė, tel. (8 318) 66 112, el. p. jolita.galvanauskienė@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasEkonomikos skyriaus vyr. ekonomistas Robertas Grigas, tel. (8 318) 66 115, el. p. robertas.grigas@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateikti dokumentai ir paraiška yra registruojami rajono savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Ekonomikos skyriaus darbuotojas patikrina, ar pareiškėjas ir jo pateikti dokumentai atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jei reikalavimus atitinka, darbuotojas parengia leidimą, teikia administracijos direktoriui jį pasirašyti ir pasirašytą išduoda pareiškėjui. Jei dokumentai, ar juos pateikęs pareiškėjas reikalavimų neatitinka, jis yra informuojamas apie leidimo neišdavimo priežastis
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaUž leidimo išdavimą nustatytas valstybės rinkliavos mokestis yra 50 Lt, už kiekvieno papildomo leidimo išdavimą – 15 Lt.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas AB „Swedbank“
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52759