Finansinės paramos studentams skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŠvietimas
Paslaugos pavadinimasFinansinės paramos studentams skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasJaunimas, studijuojantis aukštosiose mokyklose turi galimybę gauti finansinę paramą, o baigę mokslus gauti darbo vietą Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiose įstaigose ar įmonėse. Parama teikiama administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintų specialybių sąrašo studentams, kurie pasirašo su savivaldybės administracija studijų paramos sutartį, pagal kurią įsipareigoja dirbti Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiose įstaigose ar įmonėse atitinkamą laikotarpį.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 10V-731 ,,Dėl Lazdijų rajono savivaldybės studijų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 10V-731 nustatytos formos prašymas (prašymo forma - 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Pažyma apie studijas aukštojoje mokykloje; Pasirašius sutartį, po kiekvieno semestro reikia pristatyti pažymą apie mokymosi rezultatus už praėjusį semestrą;
3. Pažyma (originalas) apie paskutinio semestro pažangumą arba bendrojo ugdymo mokyklos brandos atestato priedo su mokymosi rezultatų įvertinimu kopija ar kitos mokyklos baigimo dokumentų su mokymosi rezultatų įvertinimu kopija;
4. Asmens dokumento kopija.
Formos ir šablonai Finansinės paramos studentams skyrimo paslaugos teikimo aprašymo 1 priedas
Finansinės paramos studentams skyrimo paslaugos teikimo aprašymo 2 priedas
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia.
Paslaugos teikimo rezultatasPasirašyta Studijų paramos sutartis. Suteikiama finansinė parama studentams, kurie baigę studijas dirbs rajono savivaldybės įstaigose.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąŠvietimo, kultūros ir sporto skyrius
Paslaugos vadovasŠvietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Dalius Mockevičius, tel.
8 614 96 052, el. p. dalius.mockevicius@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasŠvietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Jūratė Jasiulevičienė, tel.

8 686 52 738, el. p. jurate.jasiuleviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaLazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija.
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateiktas prašymas užregistruojamas savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje ir pateikiamas savivaldybės administracijos direktoriui. Administracijos direktorius perduoda prašymą nagrinėti padalinio, atsakingo už paslaugos teikimą, vadovui. Padalinio vadovas perduodą prašymo nagrinėjimą atsakingam paslaugos vykdytojui. Darbuotojas išnagrinėja pateiktą prašymą ir teikia administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai svarstyti pateiktą prašymą. Komisija priima nutarimą siūlyti ar nesiūlyti administracijos direktoriui pasirašyti su prašymo teikėju studijų paramos sutartį. Atsakingas paslaugos vykdytojas parengia atsakymą, kuris išsiunčiamas prašymą pateikusiam asmeniui paštu ar elektroniniu būdu.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama.