Statinių melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektų derinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaMelioracija
Paslaugos pavadinimasStatinių melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektų derinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasDerinami statinių melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektai
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą• LR žemės ūkio ministerijos 1996 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 283 ,,Dėl techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo” (Žin., 1996, Nr. 69-1681).
• LR žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. 3D-2 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 6-227).
• Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877).
Paslaugos gavėjasFiziniai ir juridiniai asmenys
Paslaugos suteikimo trukmė 
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdas 
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas 
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygis 
Paslaugos teikimo rezultatas 
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimas 
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimą 
Paslaugos vadovas 
Paslaugos vykdytojas 
Apskundimo instancija 
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) 
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kaina