Informacijos teikimas apie savivaldybės tarybos pavaldumui priskirtas antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigas ir jų teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSveikatos priežiūra
Paslaugos pavadinimasInformacijos teikimas apie savivaldybės tarybos pavaldumui priskirtas antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigas ir jų teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasAsmenų prašymai, pateikti raštu, atsiųsti paštu, e- paštu, telefonu, ar tiesiogiai atvykus į savivaldybę priimami ir registruojami. Asmeniniai atsakymai teikiami tokiu pačiu būdu, kaip buvo kreiptasi
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 1139-5008), aktuali redakcija;
2. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779), aktuali redakcija
Paslaugos gavėjasFizinis ar juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė3 dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikiamus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui arba atsiųsti paštu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasPrašymas raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į savivaldybę, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) arba elektroniniu būdu savivaldybės elektroninio pašto adresu.
Asmenų prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į savivaldybę).
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens dokumentas
Paslaugos teikimo rezultatasGalimas vienas rezultatas iš pateiktų:
1. Suteikta informacija telefonu, žodžiu;
2. Suteikta informacija raštu, el. paštu.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąAdministracija
Paslaugos vadovasSavivaldybės gydytojas
Paslaugos vykdytojasSavivaldybės gydytojas
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Lazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Informaciją apie savivaldybės tarybos pavaldumui priskirtas antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigas ir jų teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas pateikia asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas. Pradėjus teikti naują paslaugą arba nutraukus paslaugos teikimą, informacija pateikiama savivaldybei ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama