Teritorijų planavimo dokumentų registravimas Teritorijų planavimo registre ir pažymos išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaTeritorijų planavimas
Paslaugos pavadinimasTeritorijų planavimo dokumentų registravimas Teritorijų planavimo registre ir pažymos išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasRegistruojami teritorijų planavimo dokumentai ir išduodama registravimą patvirtinanti pažyma
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“ (aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 29 d.
įsakymas Nr. D1-1054 „Dėl prašymo užregistruoti patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ir išrašo apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą formų patvirtinimo“.
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė6 Darbo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui arba atsiųsti savivaldybės administracijai paštu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1054 (forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Teritorijų planavimo dokumentai (suderinta ir sukomplektuota byla);
3. Įgaliojimas, jei kreipiasi ne savininkas.
Formos ir šablonai Praymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisTapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasTeritorijų planavimo dokumentai įregistruoti Teritorijų planavimo registre ir išduota įregistravimą patvirtinanti pažyma
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąArchitektūros ir aplinkosaugos skyrius
Paslaugos vadovasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Audra Kimbirauskienė, tel. 8 620 46 441, el. p.audra.kimbirauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Muliuolienė, tel. 8 613 88 434, el. p.renata.muliuoliene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Lazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija, Kauno apygardos administracinis teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateiktas prašymas registruojamas dokumentų valdymo sistemoje, dokumentai registruojami Teritorijų planavimo registre. Išduodama pažyma.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama