Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimas laikinai svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinės paslaugos
Paslaugos pavadinimasInstitucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimas laikinai svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPriimami dokumentai dėl fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą,,Dėl Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo" 2018 m. rugsėjo 11 d. Nr. BV-148.
Paslaugos gavėjasVaiko giminaitis (toliau vadinama – fizinis asmuo)
Paslaugos suteikimo trukmė5 per penkias darbo dienas perduodami dokumentai.
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasFizinis asmuo, norintis laikinai priimti svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką, rajono savivaldybės administracijos ,,vieno langelio” padaliniui pateikia prašymą ir kitus reikalingus dokumentus (gali atsiųsti paštu arba el. būdu, pasirašius kvalifikuotu el. parašu).
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Rašytinis prašymas dėl leidimo priimti svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kopija);
3. Sveikatos patikrinimo medicinines pažymas, kuriose nurodyti sveikatos sutrikimai turi būti pažymėti kodais pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (TLK 10), ir pažymėjimą apie psichikos būklę;
4. Savo gyvenamosios vietos kompetentingos institucijos informaciją dėl gyvenimo sąlygų tinkamumo tenkinti vaiko poreikius ir leidimo priimti laikinai svečiuotis bei informaciją, ar fizinio asmens atžvilgiu nebuvo taikytos vaiko teisių apsaugos priemonės;
7. Užsienio kompetentingos institucijos pažymą, kad fizinis asmuo nebuvo teistas.
Formos ir šablonai Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikalinga pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Paslaugos teikimo rezultatasSavivaldybės administracijoje priimami dokumentai ir perduodami Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai. Jie gavę dokumentus, išsiaiškina, ar fizinis asmuo tinkamas ir gali priimti laikinai svečiuotis vaiką ir surašo išvadą.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 613) 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus Soc. darbuotoja Agnė Garbenčienė, tel. (8 618) 59 274, el. p. agne.garbenciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateikus fiziniam asmeniui prašymą dėl jo paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju), prašymas yra užregistruojamas dokumentų apskaitoje pagal institucijoje nustatytą dokumentų valdymo tvarką. Visi surinkti dokumentai perduodami Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama.