Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimas laikinai svečiuotis pas nuolat LR gyvenantį fizinį asmenį

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinės paslaugos
Paslaugos pavadinimasInstitucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimas laikinai svečiuotis pas nuolat LR gyvenantį fizinį asmenį
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPriimami dokumentai dėl fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą,,Dėl Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo" 2018 m. rugsėjo 11 d. Nr. BV-148.

Paslaugos gavėjasFiziniai asmenys
Paslaugos suteikimo trukmė5 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasFizinis asmuo, norintis laikinai priimti svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką, rajono savivaldybės administracijos ,,vieno langelio” padaliniui pateikia prašymą ir kitus reikalingus dokumentus (gali atsiųsti paštu arba el. būdu, pasirašius kvalifikuotu el. parašu).
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Rašytinis prašymas dėl leidimo priimti svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas)
2. Pasas arba asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kopija)
3. Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 046/a).
Formos ir šablonai Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikalinga pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasSavivaldybės administracijoje priimami dokumentai ir perduodami Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai. Jie gavę dokumentus, išsiaiškina, ar fizinis asmuo tinkamas ir gali priimti laikinai svečiuotis vaiką ir surašo išvadą.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 613) 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus Soc. darbuotoja Agnė Garbenčienė, tel. (8 618) 59 274, el. p. agne.garbenciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Gavus asmens prašymą dėl leidimo laikinai svečiuotis, prašymas su pateiktais dokumentais užregistruojamas dokumentų valdymo sistemoje. Visi surinkti dokumentai perduodami Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba teritoriniam skyriui.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama.