Kompensacijų už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasKompensacijų už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasKompensacijos už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą skiriamos Lazdijų rajono savivaldybėje esančio gyvenamojo būsto savininkui ar teisėtam naudotojui – fiziniam asmeniui, gavusiam savo vardu mokėjimo pranešimą dėl mokėjimo už komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugas ir deklaravusiam gyvenamąją vietą Lazdijų rajono savivaldybėje viename iš turimų būstų, jeigu vieno gyvenančio asmens vidutinės mėnesio pajamos neviršija 4 valstybės remiamų pajamų dydžių.
Kompensacijos gali būti skiriamos ne daugiau kaip už praėjusius 12 mėnesių iki kreipimosi mėnesio.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas (aktuali redakcija);
2. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. 5TS-186 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija);

Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 mėnesis nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas)
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPareiškėjas turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūnijoje dirbantį Lazdijų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinio darbo organizatorių ir pateikti reikalingus dokumentus.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas;
2. Pažymas apie pajamas, išskyrus atvejus, kai Socialinio darbo organizatorius duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų;
3. Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimą;
4. Dokumentus, įrodančius vietinės rinkliavos sumokėjimą;
5. Kitus reikalingus dokumentus.
Formos ir šablonai Prašymas komunalinių atliekų
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Paslaugos teikimo rezultatasPriimamas sprendimas dėl kompensacijos skyrimo (neskyrimo).
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 613) 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus soc. išmokų specialistė Gintarė Sorakienė, tel. (8 620) 46 534, el. p. gintare.sorakiene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija: socialinio darbo organizatorė Jovita Pacukonienė, tel. (8 696) 89 727, el. p. jovita.pacukoniene@lazdijai.lt.
socialinio darbo organizatorė Ugnė Misiukevičiūtė, tel. (8 612) 74 631, el. p. ugne.misiukeviciute@lazdijai.lt.
Lazdijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Zita Jonuškienė, tel. (8 614) 76 390, el. p. zita.jonuskiene@lazdijai.lt;
Būdviečio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Draskinienė, tel. (8 682) 43 022 , el. p. agne.draskiniene@lazdijai.lt.
Kapčiamiesčio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 620) 75 672, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Krosnos seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Draskinienė, tel. (8 682) 43 022, el. p. agne.draskiniene@lazdijai.lt.
Kučiūnų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 620) 75 672, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Noragėlių seniūnija: socialinio darbo organizatorius Ąžuolas Baležentis, tel. (8 614) 96 263, el. p. azuolas.balezentis@lazdijai.lt.
Seirijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Neringa Vabalienė, tel. (8 620) 30 159, el. p. neringa.vabaliene@lazdijai.lt;
Šeštokų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Vaida Kardokienė, tel. (8 678) 95 853, el. p. vaida.kardokiene@lazdijai.lt;
Šventežerio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Rūta Maskeliūnaitė, tel. (8 612) 69 224, el. p. ruta.maskeliunaite@lazdijai.lt;
Veisiejų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Lijana Grytėnienė, tel. (8 620) 46 498, el. p. lijana.gryteniene@lazdijai.lt.
socialinio darbo organizatorė Greta Šraibienė, tel. (8 612) 20 806, el. p. greta.sraibiene@lazdijai.lt


Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinio darbo organizatoriai:
1. Priima prašymą su visais reikalingais dokumentais;
2. Patikrina pateiktus dokumentus Gyventojų registro, VSDFV ir kitų registrų, esančių paramos SPIS sistemoje, o išrašus iš šių duomenų bazių prideda prie prašymų;
3. Prašymus registruoja socialinės paramos sistemoje SPIS;
4. Parengia kompensacijos apskaičiavimą socialinės paramos sistemoje „Parama“.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinis darbuotojas:
1. Patikrina ir patvirtina kompensacijos apskaičiavimą socialinės paramos sistemoje „Parama“;
2. Pasirašo sprendimą dėl kompensacijos skyrimo ir teikia jį pasirašyti skyriaus vedėjui;
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjas per mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl globos (rūpybos) išmokos skyrimo (neskyrimo), pasirašydamas įsakymą.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius išmokas perveda į:
1. Pareiškėjo atidarytą sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje mokėjimo ar kredito įstaigoje (banke ar k.t.);
2. VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centrą;
3. Kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje ( bet kuriame AB Lietuvos pašto skyriuje ar kt.) .
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama