Dokumentų, patvirtinančių moters / vyro teisę gauti antro laipsnio valstybinę pensiją kaip motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiems (vaikų mirties atveju - ne mažiau kaip iki 8 metų) penkis ir daugiau vaikų, išdavimas / teikimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasDokumentų, patvirtinančių moters / vyro teisę gauti antro laipsnio valstybinę pensiją kaip motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiems (vaikų mirties atveju - ne mažiau kaip iki 8 metų) penkis ir daugiau vaikų, išdavimas / teikimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasVadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymu, teisę gauti Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybines pensijas turi Lietuvos Respublikos piliečiai – motinos ar tėvai, išauginę ir gerai išauklėję 5 ir daugiau vaikų, jei jie yra sulaukę Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžiaus arba yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. I ar II grupės invalidais). Antrojo laipsnio valstybinė pensija yra dviejų valstybinių pensijų bazių dydžio.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas (aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007-03-14 nutarimas Nr. 255 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasMotinos ar tėvai išauginę iki 8 metų bei gerai išauklėję 5 ir daugiau vaikų
Paslaugos suteikimo trukmė60 dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui arba atsiųsti paštu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymą (rekomenduojama forma pridedama) .
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. Gyvenimo aprašymas;
4. Mirusių vaikų mirties liudijimus ir jų kopijas;
5. Kitus dokumentus, įrodančius giminystės ryšius (pvz., santuokos liudijimas) ir jų kopijas.
Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą pagal pensijos gavėjo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Formos ir šablonai Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašyme turi būti nurodyti visų pagimdytų (įvaikintų) ir išaugintų iki 8 metų bei gerai išauklėtų vaikų asmens kodus.
Paslaugos teikimo rezultatasPateiktas teikimas Lietuvos Respublikos valstybinių pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri nagrinėja savivaldybių administracijų teikimus, priima sprendimus skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas, priima sprendimus dėl paskirtų antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo panaikinimo
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 613) 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė Violeta Strankauskienė, tel. (8 661) 04 179, el. p. violeta.strankauskiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaLazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Motinos ar tėvai, išauginę iki 8 metų bei gerai išauklėję 5 ir daugiau vaikų, pateikia prašymą ir kitus nurodytus dokumentus Lazdijų rajono savivaldybės administracijai. Lazdijų rajono savivaldybės administracija parengia teikimą ir išsiunčia jį Lietuvos Respublikos valstybinių pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Antrojo laipsnio pensijas moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama