Teisės paramai iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gauti nustatymas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasTeisės paramai iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gauti nustatymas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŠeimos arba asmenys, kurių vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio), gali būti aprūpinti maisto produktais ir higienos prekėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo.
Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinio darbo organizatoriai, dirbantys seniūnijose, priima prašymus šiai paramai gauti, atrenka asmenis, turinčius teisę gauti paramą, sudaro paramos gavėjų sąrašus.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. A1-150 „Dėl labiausiai nepasiturinčių asmenų atrinkimo kriterijų nustatymo“ (aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 3D-237/A1-112/1V-119 „Dėl Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programos įgyvendinimo veiksmų plano“ (aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 3D-979 „Dėl Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims bendrijoje programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė0 Prašymai priimami visus metus, asmeniui atvykus į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją.
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasŠeima ar vieni gyvenantys asmenys, jei jie yra deklaravę gyvenamąją vietą seniūnijos teritorijoje, turi pateikti prašymą ir reikalingus dokumentus
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas paramai gauti (pridedama), kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. A1-150 (pildomas seniūnijose pagal vieno iš tėvų deklaruotą gyvenamąją vietą);
2. Suaugusių šeimos narių pasai, asmens tapatybės kortelės, leidimai nuolat gyventi Lietuvoje;
3.Vaiko(ų) gimimo liudijimas(i) ar pasas(i);
4. Pensininko, neįgaliojo (invalidumo) pažymėjimai;
5. Pažymos apie pajamas (visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinės paramos mėnesio pajamas);
6. Pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę (nuomos sutartys);
7. Santuokos, mirties arba ištuokos liudijimas;
8. Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo;
9. Įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie vaikų išlaikymą.
Darbuotojai turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų
Formos ir šablonai prašymas paramai
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Prašyme turi būti nurodyti visų šeimos narių asmens kodai
Paslaugos teikimo rezultatasNustatyta šeimos ar vieno gyvenančio asmens teisė gauti paramą maisto produktais ir higienos prekėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 613) 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja Neringa Apolskienė, tel. (8 613) 21 979, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija: socialinio darbo organizatorė Jovita Pacukonienė, tel. (8 696) 89 727, el. p. jovita.pacukoniene@lazdijai.lt.
socialinio darbo organizatorė Ugnė Misiukevičiūtė, tel. (8 612) 74 631, el. p. ugne.misiukeviciute@lazdijai.lt.
Lazdijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Zita Jonuškienė, tel. (8 614) 76 390, el. p. zita.jonuskiene@lazdijai.lt;
Būdviečio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Draskinienė, tel. (8 682) 43 022 , el. p. agne.draskiniene@lazdijai.lt.
Kapčiamiesčio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 620) 75 672, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Krosnos seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Draskinienė, tel. (8 682) 43 022, el. p. agne.draskiniene@lazdijai.lt.
Kučiūnų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 620) 75 672, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Noragėlių seniūnija: socialinio darbo organizatorius Ąžuolas Baležentis, tel. (8 614) 96 263, el. p. azuolas.balezentis@lazdijai.lt.
Seirijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Neringa Vabalienė, tel. (8 620) 30 159, el. p. neringa.vabaliene@lazdijai.lt;
Šeštokų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Vaida Kardokienė, tel. (8 678) 95 853, el. p. vaida.kardokiene@lazdijai.lt;
Šventežerio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Rūta Maskeliūnaitė, tel. (8 612) 69 224, el. p. ruta.maskeliunaite@lazdijai.lt;
Veisiejų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Lijana Grytėnienė, tel. (8 620) 46 498, el. p. lijana.gryteniene@lazdijai.lt.
socialinio darbo organizatorė Greta Šraibienė, tel. (8 612) 20 806, el. p. greta.sraibiene@lazdijai.lt

Apskundimo instancijaLazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Socialinio darbo organizatoriai:
1. Priima prašymus paramai maisto produktais gauti su visais reikiamais dokumentais;
2. Patikrina besikreipiančio asmens pateiktus dokumentus ir jo šeimos duomenis Gyventojų registro, VSDFV, Darbo biržos, Nacionalinės mokėjimų agentūros duomenų bazėse, o išrašus iš šių duomenų bazių prideda prie prašymų;
3. Prašymus registruoja socialinės paramos sistemoje „Parama“;
4. Įvertina šeimų ar vienų gyvenančių asmenų pajamas ir nustato teisę gauti (negauti) paramą;
5. Parengia paramos gavėjų sąrašą ir teikia jį atsakingam Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistui.
6. Paramos išdalinimą seniūnijose organizuoja seniūnijų seniūnai.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama