Teisės paramai iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gauti nustatymas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasTeisės paramai iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gauti nustatymas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŠeimos arba asmenys, kurių vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio), gali būti aprūpinti maisto produktais ir higienos prekėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo.
Seniūnijos priima prašymus šiai paramai gauti, atrenka asmenis, turinčius teisę gauti paramą, sudaro paramos gavėjų sąrašus.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. A1-150 „Dėl labiausiai nepasiturinčių asmenų atrinkimo kriterijų nustatymo“ (Žin., 2005, Nr. 67-2439; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 3D-237/A1-112/1V-119 „Dėl Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programos įgyvendinimo veiksmų plano“ (Žin., 2005, Nr. 55-1905; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 3D-979 „Dėl Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims bendrijoje programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 154-6984; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė0 Prašymai priimami visus metus, asmeniui atvykus į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją. Parama dalijama 6 kartus per metus
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasŠeima ar vieni gyvenantys asmenys, jei jie yra deklaravę gyvenamąją vietą seniūnijos teritorijoje, turi pateikti prašymą ir reikalingus dokumentus
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas paramai gauti (pridedama), kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. A1-150 (pildomas seniūnijose pagal vieno iš tėvų deklaruotą gyvenamąją vietą);
2. Suaugusių šeimos narių pasai, asmens tapatybės kortelės, leidimai nuolat gyventi Lietuvoje;
3.Vaiko(ų) gimimo liudijimas(i) ar pasas(i);
4. Pensininko, neįgaliojo (invalidumo) pažymėjimai;
5. Pažymos apie pajamas (visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinės paramos mėnesio pajamas);
6. Pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę (nuomos sutartys);
7. Santuokos, mirties arba ištuokos liudijimas;
8. Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo;
9. Įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie vaikų išlaikymą.
Darbuotojai turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų
Formos ir šablonai prašymas paramai
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus Prašyme turi būti nurodyti visų šeimos narių asmens kodai
Paslaugos teikimo rezultatasNustatyta šeimos ar vieno gyvenančio asmens teisė gauti paramą maisto produktais ir higienos prekėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSeniūnijos
Paslaugos vadovasSocialinės paramos skyriaus vedėja Rosvita Rupšienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rosvita.rupsiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasLazdijų miesto seniūnija: socialinė darbuotoja Greta Jurkonienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. greta.jurkoniene@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Rūta Ramanauskienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. ruta.ramanauskiene@lazdijai.lt.
Lazdijų seniūnija: socialinė darbuotoja Zita Jonuškienė, tel. (8 318) 66 140, el. p. zita.jonuskiene@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 66 140, el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Būdviečio seniūnija: socialinė darbuotoja Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 41 521 , el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Kapčiamiesčio seniūnija: socialinė darbuotoja Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 318) 43 131, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Krosnos seniūnija: socialinė darbuotoja Neringa Apolskienė, tel. (8 318) 42 737, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt.
Kučiūnų seniūnija: socialinė darbuotoja Gintarė Stučkienė, tel. (8 318) 43 440, el. p. gintare.stuckiene@lazdijai.lt.
Noragėlių seniūnija: socialinis darbuotojas Ąžuolas Baležentis, tel. (8 318) 43 823, el. p. azuolas.balezentis@lazdijai.lt.
Seirijų seniūnija: socialinė darbuotoja Neringa Vabalienė, tel. (8 318) 58 283,el. p. neringa.vabaliene@lazdijai.lt; socialinė darbuotoja Rūta Šeštokienė, tel. (8 318) 58 283,el. p. ruta.sestokiene@lazdijai.lt.
Šeštokų seniūnija: socialinė darbuotoja Neringa Apolskienė, tel. (8 318) 47 118, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt.
Šventežerio seniūnija: socialinė darbuotoja Rūta Maskeliūnaitė, tel. (8 318) 44 797, el. p. ruta.maskeliunaite@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Stasė Dabravolskienė, tel. (8 318) 45 823, el. p. stase.dabravolskiene@lazdijai.lt.
Veisiejų seniūnija: socialinė darbuotoja Rūta Šeštokienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. ruta.sestokiene@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Lijana Grytėnienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. lijana.gryteniene@lazdijai.lt.
Apskundimo instancijaLazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Seniūnijų socialiniai darbuotojai:
1. Priima prašymus paramai maisto produktais gauti su visais reikiamais dokumentais;
2. Patikrina besikreipiančio asmens pateiktus dokumentus ir jo šeimos duomenis Gyventojų registro, VSDFV, Darbo biržos, Nacionalinės mokėjimų agentūros duomenų bazėse, o išrašus iš šių duomenų bazių prideda prie prašymų;
3. Prašymus registruoja socialinės paramos sistemoje „Parama“;
4. Įvertina šeimų ar vienų gyvenančių asmenų pajamas ir nustato teisę gauti (negauti) paramą;
5. Parengia paramos gavėjų sąrašą ir teikia jį pasirašyti seniūnui;
6. Paramos gavėjų sąrašą perduoda Carito atsakingam darbuotojui;
7. Tose seniūnijose, kuriose nėra Carito atstovų, talkina išdalijant maisto produktus gyventojams
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama