Vienkartinių pašalpų mirusių ar žuvusių laisvės kovų dalyvių ar karių savanorių artimiesiems skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasVienkartinių pašalpų mirusių ar žuvusių laisvės kovų dalyvių ar karių savanorių artimiesiems skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasVienkartinė 20 bazinių socialinių išmokų dydžio pašalpa kariui savanoriui laidoti (toliau – pašalpa) išmokama jį laidojančiam asmeniui, jeigu jis yra Lietuvos Respublikos pilietis ir gyvena Lietuvoje.
Pašalpos dydis apskaičiuojamas pagal tą mėnesį, kurį atsiranda teisė į pašalpą, galiojusį bazinės socialinės išmokos dydį
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. 177 „Dėl valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo, juridinis asmuo, juridinio asmens statuso neturinti organizacija arba pastarųjų padalinys, organizuojantys palaikų laidojimą
Paslaugos suteikimo trukmė5 darbo dienos nuo prašymo ir ir visų reikalingų dokumentų pateikimo
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus rajono savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas dėl vienkartinės pašalpos kariui savanoriui laidoti (pridedama). Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą;
2. Laidojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
3. Juridinio asmens įgaliojimas, jei laidojantis asmuo atstovauja ritualines paslaugas teikiančiai įmonei arba socialinės globos paslaugas teikiančiai įstaigai;
4. Mirties liudijimas;
5. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotas kario savanorio teisinio statuso pažymėjimas
Formos ir šablonai Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Prašyme turi būti nurodytas laidojančio ir mirusio asmenų kodai
Paslaugos teikimo rezultatasSkiriama ir išmokama pašalpa kariui savanoriui laidoti
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąAdministracija
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Savivaldybės administracijos Komunikacijos ir dokumentų skyrius:
1. Priima prašymą pašalpai gauti su reikiamais dokumentais;
2. Užregistruoja prašymą dokumentų valdymo sistemoje ir iš karto perduoda jį nagrinėti Socialinės paramos ir sveikatos skyriui.
Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjas:
1. Patikrina besikreipiančio asmens pateiktus dokumentus ir jo bei mirusiojo duomenis Gyventojų registro duomenų bazėje;
2. Parengia direktoriaus įsakymą dėl pašalpos gavimo ir teikia jį pasirašyti administracijos direktoriui.
Administracijos direktorius priima sprendimą dėl laidojimo pašalpos skyrimo (neskyrimo), pasirašydamas įsakymą.
Įsakymo kopija perduodama Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriui, kuris pašalpą perveda į laidojančio asmens atsiskaitomąją sąskaitą banke arba išrašo jam banko čekį (pinigų gavimo būdą nurodo laidojantis asmuo, pildydamas prašymą pašalpai gauti)
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama