Transporto išlaidų ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasTransporto išlaidų ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasIšmoka skiriama neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, kuriems nustatytas lengvųjų automobilių ir jų techninio pritaikymo poreikis, bei jiems nėra paskirta ir mokama slaugos tikslinė kompensacija ar transporto išlaidų kompensacija ir jeigu šie asmenys patys gali vairuoti šiuos lengvuosius techniškai pritaikytus su rankiniu valdymu arba su automatine pavarų dėže automobilius. Taip pat lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija skiriama šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia (vienas iš tėvų privalo turėti vairuotojo pažymėjimą).
Kompensacijos dydis: lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija (toliau – kompensacija) skiriama kartą per 6 metus. Ji yra iki 32 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio (4160 Lt)
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. A1-234 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 79-3124; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė0 Kompensacija skiriama ir mokama nuo specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių, skaičiuojant nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas transporto išlaidų ir (arba) specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijai gauti, kurio forma (SP-7) patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (pridedama). Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
3. Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažyma (forma SPA – 3);
4. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatytos formos vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (FNr. 083-1/a), kurioje nurodoma, kad asmuo gali vairuoti specialųjį lengvąjį automobilį;
5. Vairuotojo pažymėjimas;
6. Dokumentai, patvirtinantys specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas:
- sąskaita - faktūra ir pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas;
- pirkimo – pardavimo sutartis, jei automobilis perkamas iš fizinio asmens Lietuvoje;
- pirkimo užsienio valstybėje dokumentas;
- pirkimo – pardavimo kvitas, jei automobilis perkamas iš asmens, turinčio verslo liudijimą;
- lizingo davėjo dokumentas (pažyma ar aktas).
7. Transporto priemonės registracijos liudijimas;
8. Nepriklausomo turto vertintojo ataskaita apie automobilio rinkos vertę (tokios ataskaitos pateikti nereikia, jei perkamas naujas automobilis);
9. Automobilio techninį pritaikymą atlikusios įmonės išduotas dokumentas
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašyme turi būti nurodytas asmens kodas
Paslaugos teikimo rezultatasSkirta transporto išlaidų arba specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos skyriaus vedėja
Lina Margelienė, tel. (8 318) 66123, el. p. lina.margeliene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Agnė Mickevičiūtė, tel. (8 318) 66106, el. p. agne.mickeviciute@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Socialinės paramos skyriaus darbuotojas patikrina pateiktus dokumentus, registruoja prašymą. Patikrinama ar asmuo atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jei asmuo ir pateikti dokumentai reikalavimus atitinka, asmeniui yra skiriama kompensacija
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama