Šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimų išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasŠalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimų išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasIšduodamas pažymėjimas šalpos kompensacijos gavėjui
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2005 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. A1-203 „Dėl šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko) ir šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė0 Sprendimas priimamas tą pačią dieną, kurią kreipiamasi dėl pažymėjimo išdavimo
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas dėl šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimo išdavimo (pridedama);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė);
3. 3×4 cm dydžio nuotrauka
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašyme turi būti nurodytas asmens kodas
Paslaugos teikimo rezultatasIšduotas šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimas
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos skyriaus vedėja
Lina Margelienė, tel. (8 318) 66123, el. p. lina.margeliene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Agnė Mickevičiūtė, tel. (8 318) 66106, el. p. agne.mickeviciute@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Socialinės paramos skyriaus darbuotojas:
1. Priima prašymą;
2. Prašymą registruoja socialinės paramos sistemoje SPIS;
3. Išduoda šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimą
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama