Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaKomunikacijos ir dokumentų skyriaus
Paslaugos pavadinimasPažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPateikus prašymą išduodamos kopijos, nuorašai, išrašai arba pažymos archyve saugomų dokumentų pagrindu.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo “;
4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas.
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė 
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPrašymas pateikiamas asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, tiesiogiai atvykus į Lazdijų rajono savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį, elektroniniu paštu info@lazdijai.lt arba el. būdu portale www.epaslaugos.lt.

Elektroniniu būdu teikiami prašymai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Darbo knygelė, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas.
Formos ir šablonai Prasymas_darbo_stazo
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygis
Paslaugos teikimo rezultatasIšduota pažyma arba dokumento kopija, nuorašas, išrašas.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKomunikacijos ir dokumentų skyrius
Paslaugos vadovas
Paslaugos vykdytojasKomunikacijos ir dokumentų skyriaus vyr. specialistė Asta Grėbliūnienė, mob. 8 619 69 463, el. p. asta.grebliuniene@lazdijai.lt
Komunikacijos ir dokumentų skyriaus vyresn. archyvarė Gintauta Simanynienė, mob. 8 610 61773, el. p. gintauta.simanyniene@lazdijai.lt


Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateiktas prašymas registruojamas savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Išduodama patvirtinta prašomo archyvinio dokumento kopija, nuorašas, išrašas arba pažyma.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama.