Melioruotos žemės apželdinimo mišku projektų derinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorija 
Paslaugos pavadinimasMelioruotos žemės apželdinimo mišku projektų derinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasDerinami melioruotos žemės apželdinimo mišku projektai

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 3D-130/D1-144 ,, Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“ (Žin., 2004, Nr. 55-1918; Nr. 142-5215; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFiziniai ir juridiniai asmenys
Paslaugos suteikimo trukmė15 15 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdas 
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise;
2. Žemės sklypo plano kopija;
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
4. Įgaliojimas, jei kreipiasi ne žemės sklypo savininkas;
5. Melioruotos žemės apželdinimo mišku projektas (projektas turi būti pateiktas albume (albumų formatas ISO A4, A3) – 2 egzemplioriai, vadinama analoginė forma). Kartu projektas pateikiamas skaitmeninėje formoje, kompaktinėje plokštelėje (CD) 1 vnt., kurie lieka derinančiajai institucijai.Skaitmeniniai grafiniai duomenys turi būti pateikti vienu iš šių Autodesk AutoCad formatų: Autodesk AutoCad 2006 ar vėlesnė versija (*.DXF; arba *.DWG), taip pat pateikti PDF; JPG arba TIFF formatais);
6. Prašymas dėl melioruotos žemės apželdinimo mišku projekto derinimo (1 priedas)
Formos ir šablonai apzeldinimo misku projekto derinimo
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisTapatybę nustatantis asmens dokumentas
Paslaugos teikimo rezultatasMelioruotos žemės apželdinimo mišku projektų suderinimas
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono msavivaldybės teritorija
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėja Jurgita Gudeliauskaitė, el. p. jurgita.gudeliauskaite@lazdijai.lt, tel. 8 682 70985
Paslaugos vykdytojasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas Gintas Žukauskas, el. p.gintas.zukauskas@lazdijai.lt, tel. 8 613 97635;
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas Saulius Pockevičius, el. p. saulius.pockevicius@lazdijai.lt, tel. 8 613 86925
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) 
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama