Techninių sąlygų statiniams projektuoti ir miškui įveisti melioruotoje žemėje išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaMelioracija
Paslaugos pavadinimasTechninių sąlygų statiniams projektuoti ir miškui įveisti melioruotoje žemėje išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasIšduodamos techninės sąlygos statiniams projektuoti ir miškui įveisti melioruotoje žemėje
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąTechninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu 3D-673;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 ,,Dėl miško veisimo ne miško žemėje"
Paslaugos gavėjasFizinis ar juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė15 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus atsakingam Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasPrašymas techninėms sąlygoms;
žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimo kopija;
žemės sklypo plano M1:10000 arba M1:5000 kopija;
Formos ir šablonai Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasIšduodamos techninės sąlygos statiniams projektuoti ir miškui įveisti melioruotoje žemėje
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybės teritorija
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas Žydrūnas Vasiliauskas, tel. 8 612 45395, el. p. zydrunas.vasiliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasLazdijų rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas Gintas Žukauskas, mob. tel. 8 613 97635;
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas Saulius Pockevičius, mob. tel. 8 613 86925;
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas gavęs, prašymą, nukreipia jį vykdyti skyriaus darbuotojui.
Darbuotojas patikrina pateiktų dokumentų autentiškumą ir teisėtumą (jei reikia - tikrina duomenis vietoje) ir nesant neatitikimų parengia technines sąlygas, ištraukos iš melioracijos projekto plano kopiją (masteliu 1:2000) ir teikia skyriaus vedėjui tvirtinti.
Skyriaus vedėjas patvirtina išduodamas technines sąlygas savo parašu. Techninės sąlygos užregistruojamos (suteikiamas numeris) duomenų bazėje ir išduodamos asmeniui.
Jeigu pateiktuose dokumentuose randama neatitikimų, dėl kurių techninės sąlygos negali būti išduodamos, apie tai skyriaus darbuotojas informuoja asmenį.
Priimtų dokumentų bylos (prašymai, nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos) saugomos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriuje
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama