Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų teikimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaKomunikacijos ir dokumentų skyriaus
Paslaugos pavadinimasArchyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų teikimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPatvirtinamos ir išduodamos bylose saugomų archyvinių dokumentų kopijos, nuorašai arba išrašai.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo “;
4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas.
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų.
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPrašymas pateikiamas raštu: tiesiogiai atvykus į Lazdijų rajono savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį arba elektroniniu paštu info@lazdijai.lt.

Elektroniniu būdu teikiami prašymai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Formos ir šablonai Prasymo_forma_dokumentu_kopijos_nuorasai – 2
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygis 
Paslaugos teikimo rezultatasIšduota archyvinio dokumento kopija, nuorašas arba išrašas.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimas 
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKomunikacijos ir dokumentų skyrius
Paslaugos vadovas Komunikacijos ir dokumentų skyriaus vedėja Ramunė Žuklijaitė, tel. 8 612 61 120,
el. p. ramune.zuklijaite@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKomunikacijos ir dokumentų skyriaus vyresn. archyvarė Gintauta Simanynienė, tel. 8 610 61 773, el. p. gintauta.simanyniene@lazdijai.lt
Komunikacijos ir dokumentų skyriaus vyresn. archyvarė Virginija Grėbliūnienė, tel. 8 687 19 544, el. p. virginija.grebliuniene@lazdijai.lt
Apskundimo instancija Administracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateiktas prašymas registruojamas savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Išduodama patvirtinta prašomo dokumento kopija, nuorašas ar išrašas.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama.