Pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų už 2021–2022 metų apskaitos laikotarpį pildymas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasPieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų už 2021–2022 metų apskaitos laikotarpį pildymas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasGamintojai, parduodantys tiesiogiai vartoti pieną ir (arba) pieno produktus, privalo pateikti pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją už praėjusį apskaitos laikotarpį (nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2022 m. kovo 31 d.).
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 3D-231 „Dėl Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 darbo diena Paslauga teikiama nuo balandžio 19 d. iki liepos 29 d.
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimo laikotarpiu atvykti į savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrių.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasGamintojas, turintis galimybę naudotis elektronine bankininkyste, nuo balandžio 19 d. iki liepos 29 d. gali jungtis prie Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – PAIS) interneto svetainėje www.vic.lt ir pats užpildyti deklaracijos elektroninę formą už praėjusį apskaitos laikotarpį (įvesti nurodytus elektroninius deklaracijos duomenis, juos sutikrinti bei patvirtinti deklaracijos pateikimą). Deklaracija laikoma pateikta tik ją patvirtinus. Juridinio asmens vadovui prieiga prie PAIS sukuriama pateikus prašymą (Taisyklių priedas) VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.
Gamintojai, neturintys galimybės ar nenorintys naudotis elektronine bankininkyste, nuo balandžio 19 d. iki liepos 29 d. gali kreiptis į savivaldybės administraciją. Atsakingas darbuotojas prisijungia prie PAIS ir užpildo deklaracijos elektroninę formą už praėjusį apskaitos laikotarpį (įveda nurodytus elektroninius deklaracijos duomenis bei juos sutikrina pagal gamintojo pateiktus duomenis). Pieno gamintojo mirties atveju, vienas iš įpėdinių, vadovaudamasis Taisyklių 10 ar 13 punktu, privalo pateikti deklaraciją už praėjusį apskaitos laikotarpį mirusiojo vardu, apie tai pažymėdamas deklaracijoje.
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia.
Paslaugos teikimo rezultatasPAIS užpildyta pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos elektroninė forma, atspausdinta ir patvirtinta pieno gamintojo bei darbuotojo parašais.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas Žydrūnas Vasiliauskas, tel. 8 612 45395, el. p. zydrunas.vasiliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė Vilma Kandratavičienė, mob. 8 698 84 373, el. p. vilma.kandrataviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Gamintojas privalo:
1. būti žemės ūkio valdos valdytojas arba partneris;
2. turėti pieninių karvių, įregistruotų Ūkinių gyvūnų registre savo vardu;
3. tvarkyti ūkinių gyvūnų apskaitą pagal Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“;
4. deklaruoti pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto ir (arba) atiduoto tiesiogiai vartoti bei likusio nepanaudoto pieno ir (arba) pieno produktų kiekius, jei pieną ir (arba) pieno produktus parduoda ar atiduoda tiesiogiai vartoti;
5. būti registruotas arba patvirtintas vadovaujantis Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus atsakingas darbuotojas prisijungia prie PAIS ir užpildo deklaracijos elektroninę formą už praėjusį apskaitos laikotarpį (įveda nurodytus elektroninius deklaracijos duomenis bei juos sutikrina pagal gamintojo pateiktus duomenis). Užpildžius ir sutikrinus deklaraciją PAIS, darbuotojas atspausdina du deklaracijos egzempliorius. Gamintojas ir darbuotojas patikrina deklaracijos duomenis ir patvirtina jų teisingumą pasirašydami deklaracijoje. Gamintojo ir darbuotojo parašais patvirtintas vienas deklaracijos egzempliorius lieka gamintojui, kitas – Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriui. Gamintojui parašu patvirtinus deklaracijos duomenų teisingumą, darbuotojas PAIS patvirtina deklaracijos pateikimą. Deklaracija laikoma pateikta tik ją patvirtinus.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama