Konsultavimas ir dokumentų ruošimas dėl vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų/kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu, nustatymo

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinės paslaugos
Paslaugos pavadinimasKonsultavimas ir dokumentų ruošimas dėl vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų/kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu, nustatymo
Paslaugos esmės trumpas aprašymasVaiko tėvai, kito jo atstovai pagal įstatymą laikinai negalėdami pasirūpinti vaiku dėl savo ligos, įdarbinimo, profesinės ar savanoriškos veiklos, stažuotės, ilgalaikės komandiruotės užsienyje, palikdami savo vaiką prižiūrėti pasirinktam fiziniam asmeniui (ne ilgesniam kaip šešių mėnesių terminui), likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki norimos vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos, gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai privalo pateikti prašymą dėl vaiko laikinosios priežiūros bei dokumentus, pagrindžiančius priežastį dėl kurios vaikui reikalinga laikinoji priežiūra.
Gavus reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui nustatoma laikinoji priežiūra, paskiriamas nepilnametį laikinai prižiūrintis asmuo.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFiziniai asmenys
Paslaugos suteikimo trukmė10 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo. Esant ekstra situacijai - 5 darbo dienos, su tai patvirtinančiais dokumentais.
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPrašymai ir dokumentai priimami Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus, ,,viename langelyje".
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas (forma);
2. Asmens tapatybės dokumentas;
3. Išrašas iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Asmens, galinčio laikinai prižiūrėti vaiką, asmens tapatybės dokumentas;
5. Dokumentus įrodančius priežastis, dėl kurių vaikui reikalinga nustatyti laikinąją priežiūrą (pvz. gydymo įstaigos pažyma, įdarbinimo, profesinės ar savanoriškos veiklos ne Lietuvos Respublikoje dokumentai (darbo sutarties, paslaugų teikimo sutarties kopijos, laiškas, patvirtinantis įdarbinimą, komandiruotę, stažuotę arba dalyvavimą profesinėje ar savanoriškoje programoje ir jos trukmę patvirtinančio įsakymo kopijos, potvarkio, kvietimo kopijos ar kt.));
6. Vaiko nuomonė dėl laikinosios priežiūros nustatymo;
7. Jei vaiko laikinąją priežiūrą prašo nustatyti tik vienas iš tėvų, pateikiamos objektyvios priežastys.
8. Jei vaiko laikinąją priežiūrą prašo nustatyti kiti atstovai pagal įstatymą- teismo sprendimo dėl vaiko globėjo/rūpintojo skyrimo kopija ar savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinojo globėjo/rūpintojo skyrimo kopija.
Formos ir šablonai Priedas 3
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę įrodantis dokumentas.
Paslaugos teikimo rezultatasPriimamas sprendimas, dėl laikinosios priežiūros tėvų prašymu.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 613) 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus Soc. darbuotoja Agnė Garbenčienė, tel. (8 618) 59 274, el. p. agne.garbenciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) 1. Prašymas priimamas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje, užregistruojant dokumentų valdymo sistemoje.
2. Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus atsakingas darbuotojas sutikrina ar pateikti visi reikalingi dokumentais.
3. Susitinkama su vaiku išklausoma jo nuomonė.
4. Išsiaiškinama ar šeima neturi jokių kitų įsipareigojimų (atvejo vadyba).
5. Jeigu visi dokumentai pateikti, neprieštarauja atvejo vadybininkai ar kiti specialistai.
6. Tada pradedamas rengti direktoriaus įsakymą.
7. Apie įsakymo sprendimą pranešama suinteresuotiems asmenims.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama.