Pažymų-formų iš Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalių bei Šveicarijos dėl išmokos vaikui skyrimo išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinės paslaugos
Paslaugos pavadinimasPažymų-formų iš Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalių bei Šveicarijos dėl išmokos vaikui skyrimo išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasTeikia informaciją apie Lazdijų rajono savivaldybėje gyvenančius asmenis ir jiems mokamas išmokas šeimai kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai ar susižinojimo tarnybai (pildo formas – pažymas E 001, E 401, E 411; struktūrizuotus elektroninius dokumentus (SED) F001, F002, F003, F004, F005, F006, F007, F008, F012, F026, F027).
Nustato kompetentingą įstaigą, turinčią pirmenybę mokėti išmoką šeimai.
Teikia informaciją asmenims, dėl kurių buvo prašoma informacijos apie gaunamas išmokas iš kitos valstybės kompetentingos įstaigos.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1.Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. A1-162 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su išmokomis šeimai ir išmokomis mirties atveju, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija).
2.Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 (aktuali redakcija).
3.Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009 (aktuali redakcija).
Paslaugos gavėjasEuropos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalių bei Šveicarijos dėl išmokos vaikui kreipiasi asmenys.
Paslaugos suteikimo trukmė60 kalendorinių dienų.
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus Socialinės paramos ir sveikatos skyriui, ,,viename langelyje".
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas ar paraiška pažymai gauti.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Paslaugos teikimo rezultatasIšduodama pažyma.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 613) 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus soc. išmokų specialistė Gintarė Sorakienė, tel. (8 620) 46 534, el. p. gintare.sorakiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)1. Priimamas prašymas;
2. Sutikrinami duomenys;
3. Išduodama pažyma.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama.