Pagalbos pinigų asmenims (šeimoms), kurie globoja (rūpinasi) ir prižiūri be tėvų globos likusius vaikus, skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasPagalbos pinigų asmenims (šeimoms), kurie globoja (rūpinasi) ir prižiūri be tėvų globos likusius vaikus, skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasSocialiniams globėjams (rūpintojams), globėjams (rūpintojams) giminaičiams skiriami ir mokami pagalbos pinigai už kiekvieną globojamą vaiką, kuriam laikinoji globa (rūpyba) nustatyta Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ar nuolatinė globa (rūpyba) teismo sprendimu ir anksčiau iki nuolatines globos nustatymo šiems vaikams Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba), atsižvelgiant į vaiko amžių ar neįgalumo lygį:
1. už globojamą vaiką nuo gimimo iki 3 metų amžiaus mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį;
2. už globojamą vaiką nuo 3 iki 12 metų amžiaus mokama 6 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį;
3. už globojamą vaiką nuo 12 iki 18 metų amžiaus mokama 8 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį;
4. globojamam neįgaliam vaikui (vidutinė, sunki negalia) mokama 10 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį.

Pagalbos pinigai neskiriami:
1. jeigu globojamas (rūpinamas) vaikas yra teismo pripažintas nežinia kur esančiu, kol neišnyksta nurodytos aplinkybės;
2. jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos;
3. jeigu socialinis globėjas (rūpintojas), globėjas (rūpintojas) giminaitis deklaravo savo gyvenamąją vietą kitoje valstybėje.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąDėl pagalbos pinigų asmenims (šeimoms), kurie globoja (rūpinasi) ir prižiūri be tėvų globos likusius vaikus, skyrimo ir panaudojimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 5TS-1244 2018-03-23 (aktuali redakcija).
Paslaugos gavėjasAsmenys kurie globoja (rūpinasi) ir prižiūri vaikus likusius be tėvų.
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų.
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPareiškėjas turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikti reikalingus dokumentus
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą teikia ir dokumentus pasirašo įgaliotas asmuo.
4. Dokumentai, patvirtinantys nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą.
5. Banko atsiskaitomoji sąskaita.
6. Kiti dokumentai, turintys įtakos sprendimo priėmimui.
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Paslaugos teikimo rezultatasSkiriami pagalbos pinigai.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus. Socialinių išmokų specialistė Gintarė Stučkienė, tel. (8 318) 51 386, el. p. gintare.stuckiene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija: socialinio darbo organizatorė Greta Jurkonienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. greta.jurkoniene@lazdijai.lt;
socialinio darbo organizatorė Jovita Pacukonienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. jovita.pacukoniene@lazdijai.lt.
Lazdijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Zita Jonuškienė, tel. (8 318) 66 140, el. p. zita.jonuskiene@lazdijai.lt;
Būdviečio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 41 521 , el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Kapčiamiesčio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 318) 43 131, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Krosnos seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 42 737, el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Kučiūnų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 318) 43 440, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Noragėlių seniūnija: socialinio darbo organizatorius Ąžuolas Baležentis, tel. (8 318) 43 823, el. p. azuolas.balezentis@lazdijai.lt.
Seirijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Neringa Vabalienė, tel. (8 318) 58 283,el. p. neringa.vabaliene@lazdijai.lt;
Šeštokų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Neringa Apolskienė, tel. (8 318) 47 118, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt.
Šventežerio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Rūta Maskeliūnaitė, tel. (8 318) 44 774, el. p. ruta.maskeliunaite@lazdijai.lt;
Veisiejų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Asta Kaušauskienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. asta.kausauskiene@lazdijai.lt;
socialinio darbo organizatorė Lijana Grytėnienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. lijana.gryteniene@lazdijai.lt.
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą teikia ir dokumentus pasirašo įgaliotas asmuo.
4. Dokumentai, patvirtinantys nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą.
5. Banko atsiskaitomoji sąskaita.
6. Kiti dokumentai, turintys įtakos sprendimo priėmimui.
7. Per Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS) gaunami duomenys iš valstybės registrų bei informacinių sistemų.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama.