Pareiškimo dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikrose srityse rengimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinės paslaugos
Paslaugos pavadinimasPareiškimo dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikrose srityse rengimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasFizinis asmuo, kuris dėl psichinės ligos arba silpnaprotystės negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu. Neveiksniam asmeniui yra nustatoma globa. Prašymą (pareiškimą) pripažinti neveiksniu turi teisę paduoti to asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija (Savivaldybės administracijos socialinės parmos skyrius)arba prokuroras. Prašymas dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu paduodamas asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu, gyvenamosios vietos apylinkės teismui.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ( I ir XVII skyriai) 2000-07-18 Nr. VIII-1864 (aktuali redakcija);
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įgaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (XXVIII ir XXX skyriai), 2002-02-28 Nr. IX-743 (aktuali redakcija).
Paslaugos gavėjasNeveiksnaus asmens globėjas.
Paslaugos suteikimo trukmė30 darbo dienų.
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPrašymas priimamas Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus ,,viename langelyje.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasPrašymą;
Asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu, tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
Asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu, neįgaliojo pažymėjimą ir jo kopiją;
Asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu, medicininę pažymą apie sveikatos būklę;
Būsimo globėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
Būsimo globėjo giminystės ryšį ar santykį su pripažintu neveiksniu asmeniu, patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
Pažymą apie būsimo globėjo darbovietę ir gaunamas pajamas;
Rašytinį būsimo globėjo sutikimą;
Būsimo globėjo medicininę pažymą apie sveikatos būklę (F-046a).
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę įrodantis dokumentas.
Paslaugos teikimo rezultatasParengtas pareiškimas dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikrose srityse.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimas 
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 613) 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 613) 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Savivaldybės administracija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo nuostatas, informaciją ir dokumentus gauna tarnybinės pagalbos tvarka.
Asmenų, pažymą apie deklaruotą gyvenamą vietą;
Asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu dokumentai apie šeimos sudėtį;
Asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu dokumentai apie esamą nekilnojamąjį turtą.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama.