Pareiškimo dėl veiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens rūpybos nustatymo rengimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinės paslaugos
Paslaugos pavadinimasPareiškimo dėl veiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens rūpybos nustatymo rengimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasVeiksniam asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar vykdyti pareigų, teismas pagal jo prašymą arba globos ir rūpybos institucijos (socialinės paramos skyriaus) ar prokuroro pareiškimą gali nustatyti rūpybą ir paskirti rūpintoją. Pareiškimas dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo paduodamas apylinkės teismui pagal asmens, kuriam reikalinga rūpyba, gyvenamąją vietą, o jeigu tokios vietos nėra, -pagal asmens buvimo vietą.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (XIX skyrius) 2000-07-18 Nr. VIII-1864). (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasVeiksnus ar ribotai veiksnus asmuo.
Paslaugos suteikimo trukmė30 darbo dienų.
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPrašymas priimamas Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje, ,,viename langelyje"
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasPrašymą;
Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
Rūpintojo (asmens, kuriuo yra rūpinamasi) neįgalumo pažymėjimą ir jo kopiją;
Būsimo rūpintojo rašytinį sutikimą;
Būsimo rūpintojo giminystės ryšį ar santykį su rūpintiniu patvirtinantys dokumentai; būsimo rūpintojo medicininę pažymą apie sveikatos būklę.
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
Paslaugos teikimo rezultatasNustatoma globa, paskiriamas globėjas.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) 
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama.