Pareiškimo dėl asmens rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo rengimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinės paslaugos
Paslaugos pavadinimasPareiškimo dėl asmens rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo rengimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasDokumentų priėmimas dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu). Prašymas ir visi kiti dokumentai teikiami tiesiogiai atvykus į Savivaldybę. Pastaba Fizinis asmuo, kuris dėl psichinės ligos arba silpnaprotystės negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu. Neveiksniam asmeniui yra nustatoma globa. Prašymą (pareiškimą) pripažinti asmenį neveiksniu turi teisę paduoti to asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai globos (rūpybos) institucija Socialinės paramos ir sveikatos skyrius. Prašymas (pareiškimas) dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu paduodamas asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu (ribotai veiksniu), gyvenamosios vietos teismui. Socialinės paramos ir sveikatos skyrius turi teisę pateikti pareiškimą dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) teismui, tuo atveju, kai asmuo neturi sutuoktinio, tėvų ar pilnamečių vaikų, galinčių kreiptis į teismą, ir jeigu aukščiau išvardinti asmenys yra neįgalūs, socialiai remtini ar kt.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinio proceso kodeksas (2002 m. vasario 28 d. Nr. IX-743).
Paslaugos gavėjasVeiksnus ar ribotai veiksnus asmuo.
Paslaugos suteikimo trukmė30 darbo dienų.
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPrašymas priimamas Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje, ,,viename langelyje".
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1.Prašymas;
2.Asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu (ribotai veiksniu), tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3.Asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu (ribotai veiksniu), Neįgaliojo pažymėjimas;
4.Būsimo globėjo (rūpintojo) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
5.Būsimo globėjo giminystės ryšį ar santykį su pripažintu neveiksniu asmeniu patvirtinantys dokumentai;
6.Sutikimas asmens kurį norima pripažinti neveiksniu (ribotai veiksniu);
7.Būsimo globėjo charakteristika;
8.Rašytinis būsimo globėjo sutikimas;
9.Būsimo globėjo sveikatos pažymas apie sveikatos būklę iš šeimos gydytojo ir iš gydytojo psichiatro.
Teikiant prašymą su savimi turėti 2, 4, 5, 3.
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
Paslaugos teikimo rezultatasNustatoma globa, paskiriamas globėjas.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 613) 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 613) 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)1. Priimamas prašymas su visais reikiamais dokumentais. Užregistruojamas dokumentų valdymo sistemoje.
2. Rengiamas pareiškimas teismo rūmams dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikrose srityse.
3. Savivaldybės administracija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo nuostatas, informaciją ir dokumentus gauna tarnybinės pagalbos tvarka.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama.