Asmenų, kurių gydymas nefinansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, gydymo lėšų padengimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinės paslaugos
Paslaugos pavadinimasAsmenų, kurių gydymas nefinansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, gydymo lėšų padengimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLazdijų rajono savivaldybės administracija iš rajono biudžeto lėšų finansuoja:
1. Slaugos ir palaikomojo gydymo sunkiai sergančių ir negalinčių už teikiamas paslaugas mokėti asmenų, kuriems Slaugos skyriaus stacionaras dėl sveikatos būklės reikalingas ilgiau, negu 120 dienų, išlaidas;
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 6 d. sprendimas Nr. 5TS-992 „Dėl kitų Lazdijų rajono savivaldybės remiamų sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, jų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ (aktuali redakcija);
2. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. 5TS-218 „Dėl viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo“ (aktali redakcija)
Paslaugos gavėjasFiziniams asmenims, kuriems dėl sveikatos būklės būtina stacionari medicininė pagalba, socialiai remtiniems, beglobiams ir neturintiems socialinio draudimo garantijų ir negalintiems susimokėti už gydymą.
Paslaugos suteikimo trukmė14 Sprendimas priimamas per 14 dienų nuo dokumentų pateikimo dienos.
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus darbuotojui ,,viename langelyje". Prašymą gali pateikti ir asmens atstovas.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas dėl gydymo išlaidų, nefinansuojamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, gydymo lėšų padengimo (pridedama);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
3. Išrašas iš medicininių dokumentų (forma 027/a) arba gydytojo narkologo paraiška.
Formos ir šablonai priedas SP-2
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašyme turi būti nurodytas asmens kodas.
Paslaugos teikimo rezultatasPaskirtas dalinis paslaugos finansavimas.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 613) 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė Kristina Vigraitienė, tel. (8 669) 59 347, el. p. kristina.vigraitiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)1. Prašymas užregistruojamas dokumentų valdymo sistemoje (DVS), pažymint gavimo datą ir suteikiant registracijos numerį;
2. Atsakingas darbuotojas patikrina dokumentus ir prideda iš registrų duomenų bazių išrašus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir gaunamas pajamas;
3. Socialinių paslaugų skyrimo komisija savo posėdyje išnagrinėja pateiktus asmenų prašymus ir priima sprendimus dėl siuntimo į sveikatos priežiūros įstaigą. Sprendimas įforminamas surašant komisijos protokolą, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius.
4. Atsakingas darbuotojas parengia nukreipimus į sveikatos priežiūros įstaigą, kuriuos pasirašo Socialinių paslaugų skyrimo komisijos pirmininkas ir siunčia juos į Sveikatos priežiūros įstaigą;
5. Sveikatos priežiūros įstaiga siunčia Lazdijų rajono savivaldybės administracijai pranešimą apie asmens priėmimą gydymui, nefinansuojamam iš PSDF lėšų;
6. Kiekvieną mėnesį už teikiamas paslaugas sveikatos priežiūros įstaiga pateikia sąskaitą apmokėjimui Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriui.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama.