Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyno pildymas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinės paslaugos
Paslaugos pavadinimasAsmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyno pildymas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasSpecialiuosius nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikių lygius (toliau – specialieji poreikiai) nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – NDNT).
Vertinant specialiuosius poreikius asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius yra atliekamas Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyno pildymas (toliau – Klausimynas), kurį organizuoja Savivaldybės administracija.
Klausimyną pildo įgalioti Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistai pokalbio su asmeniu (ar jo teisėtu atstovu) metu. Klausimynas pildomas Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje iš anksto sutartu laiku.
Jeigu dėl funkcinių organizmo sutrikimų asmuo negali atvykti į vyr. specialisto nurodytą vietą, klausimynas pildomas asmens namuose ar ligoninėje, ar socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo gyvena.
Klausimyno pildymo metu vertinamas Asmens savarankiškumas senatvės pensijos amžių sukakusiam asmeniui, atsižvelgus į individualias žmogaus galimybes judėti, maitintis, rūpintis savo higiena, bendrauti, palaikyti socialinius ryšius. Pildant Klausimyną, nustatoma, kokiose veiklose žmogui sunku dalyvauti ir kokia pagalba padėtų didinti bendravimo, savarankiškumo, žinių taikymo galimybes.
Užpildytas Klausimynas perduodamas NDNT, kuris nustato Asmens specialiuosius nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikių lygius.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. A1-765/V-1530 „Dėl specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija).
Paslaugos gavėjasSenatvės pensijos amžių sukakęs asmuo.
Paslaugos suteikimo trukmė10 darbo dienų nuo prašymo iš NDNT gavimo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasGautas raštas iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Alytaus teritorinio skyriaus.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasInformaciją ir reikalingus dokumentus už asmenį teikia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
Paslaugos teikimo rezultatasUžpildytas Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynas
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasNeįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Alytaus teritorinio skyriaus
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 613) 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė Violeta Strankauskienė, tel. (8 661) 04 179, el. p. violeta.strankauskiene@lazdijai.lt
Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė, veiklų koordinatorė Agnė Zablackienė, tel. (8 620) 90 859, el. p. agne.zablackiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaLazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Gaunama informacija iš NDNT Alytaus teritorinio skyriaus apie pensinio amžiaus asmenis, kurie kreipėsi dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo. Per 10 darbo dienų užpildomas Asmens gebėjimų ir veiklos dalyvauti klausimynas, kuris el. priemonėmis perduodamas įstaigai, kuri vertina gautą klausimyną. Asmeniui išduodama pažyma apie specialiųjų poreikių lygį.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama