Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorija 
Paslaugos pavadinimasIšmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui
Paslaugos esmės trumpas aprašymas 
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą 
Paslaugos gavėjas 
Paslaugos suteikimo trukmė 
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdas 
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas 
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygis 
Paslaugos teikimo rezultatas 
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimas 
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovas 
Paslaugos vykdytojas 
Apskundimo instancija 
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) 
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kaina