Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasPažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPagal gyventojų prašymus išduodamos pažymos apie suteiktą socialinę paramą
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų po prašymo gavimo įstaigoje dienos.
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą Socialinės paramos ir sveikatos skyriui, atsiųsti paštu, per pasiuntinį arba įgaliotą asmenį
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas dėl pažymos apie gautą socialinę paramą išdavimo (pridedama), kuriame nurodoma, kokią informaciją ar dokumentą pageidaujama gauti, vardas, pavardė, gyvenamąjoji vieta (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti. Jeigu dėl informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei pareiškėjas, kurio vardu jis kreipiasi;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė). Kai prašymas siunčiams paštu arba per pasiuntinį – reikia pateikti notaro patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Jeigu kreipiasi pareiškėjo atstovas, pateikiamas tapatybę ir atstovavimą patvirtinantis dokumentas
Formos ir šablonai Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašyme turi būti nurodytas pareiškėjo asmens kodas
Paslaugos teikimo rezultatasIšduota pažyma
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 613) 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė Ligita Banevičienė tel. (8 616) 10 243, el. p. ligita.baneviciene@lazdijai.lt

Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Socialinės paramos ir veikatos skyriaus specialistas:
1. Priima prašymą pažymai gauti su reikiamais dokumentais;
2. Patikrina besikreipiančio asmens tapatybę;
3. Prašymą registruoja socialinės paramos sistemoje „Parama“ ir dokumentų valdymo sistemoje;
4. Parengia pažymą ir teikia ją pasirašyti Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjui;
5. Registruoja pažymą dokumentų valdymo sistemoje ir išduoda pareiškėjui arba elektroninėmis ryšio priemonėmis persiunčia pažymą prašyme nurodytam adresatui.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama