Šalpos kompensacijų motinoms, kurios iki 1995 m. sausio 1 d. pagimdė penkis ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8 metų, skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasŠalpos kompensacijų motinoms, kurios iki 1995 m. sausio 1 d. pagimdė penkis ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8 metų, skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasSkiriamos šalpos kompensacijos motinoms, kurios iki 1995 m. sausio 1 d. pagimdė penkis ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8 metų
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1873) aktuali redakcija
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 346 „Dėl valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 47-1558) aktuali redakcija
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė0 Paskirtų šalpos pensijų mokėjimas tęsiamas tol, kol pasibaigia jų skyrimo ir mokėjimo terminas
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus Socialinės paramos skyriaus darbuotojui arba atsiųsti paštu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas šalpos išmokai gauti, kurio forma (SP-6) patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (pridedama). Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą;
2. Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
3. Vaikų gimimo liudijimai arba vaiko (įvaikio) invalido gimimo liudijimas
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPrašyme turi būti nurodytas asmens kodas
Paslaugos teikimo rezultatasSkirta šalpos kompensacija
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos skyriaus vedėja
Lina Margelienė, tel. (8 318) 66123, el. p. lina.margeliene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasLazdijų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Asta Račkauskienė,
tel. (8 318) 66106, el. p. asta.rackauskiene@lazdijai.lt
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Mickevičiūtė,
tel. (8 318) 66150, el. p. agne.mickeviciute@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)1. Priima prašymus šalpos pensijai gauti su visais reikiamais dokumentais;
2. Patikrina besikreipiančio asmens pateiktus dokumentus ir jo duomenis Gyventojų registro, VSDFV, duomenų bazėse, o išrašus iš šių duomenų bazių prideda prie prašymų;
3. Prašymus registruoja socialinės paramos sistemoje SPIS;
4. Apskaičiuoja šalpos pensijos išmokos dydį socialinės paramos sistemoje „Parama“ ir patvirtina išmokos apskaičiavimą;
5. Nustatyta tvarka per 10 darbo dienų parengia pranešimą apie paskirtą (ar nepaskirtą) šalpos pensijos skyrimą ir, pasirašius, išsiunčia pareiškėjams
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama