Paramos mirties atveju skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasParamos mirties atveju skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasNustatomos šios paramos mirties atveju rūšys:
1) laidojimo pašalpa;
2) parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką (toliau – parama palaikams parvežti).
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas, Nr. I-348 (aktuali redakcija).
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo, juridinis asmuo, juridinio asmens statuso neturinti organizacija arba pastarųjų padalinys, organizuojantys palaikų laidojimą.
Paslaugos suteikimo trukmė24 valandos nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo pašalpai gauti dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos.
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasDėl laidojimo pašalpos laidojantis asmuo (fizinis asmuo, juridinis asmuo, juridinio asmens statuso neturinti organizacija arba pastarųjų padalinys, organizuojantys palaikų laidojimą) turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per dvylika mėnesių nuo šios teisės atsiradimo dienos, pateikdamas prašymą ir mirties liudijimą (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas, - gimimo įrašo nuorašą)
Palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo dėl paramos palaikams parvežti turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota, – pagal paskutinę buvusią gyvenamąją vietą arba pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į paramą palaikams parvežti atsiradimo dienos.
Taip pat prašymą galima užpildyti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje, adresu http://www.spis.lt/.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas;
2. Laidojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
3. Juridinio asmens įgaliojimas, jei laidojantis asmuo atstovauja ritualines paslaugas teikiančiai įmonei arba socialinės globos paslaugas teikiančiai įstaigai;
4. Medicininis mirties išrašas;
5. Dokumentai, įrodantys patirtas palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas;
6. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodyti dokumentai apie vieno gyvenančio asmens gautas vidutines pajamas arba vienam asmeniui tenkančias vidutines pajamas (kai jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų).
Formos ir šablonai sp-5
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Paslaugos teikimo rezultatasLaidojimo pašalpos skyrimas;
paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką (toliau – parama palaikams parvežti) skyrimas.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 613) 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė Ligita Banevičienė tel. (8 616) 10 243, el. p. ligita.baneviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistas:
1. Priima prašymą laidojimo pašalpai gauti su reikiamais dokumentais;
2. Patikrina besikreipiančio asmens pateiktus dokumentus ir jo bei mirusiojo duomenis Gyventojų registro duomenų bazėje;
3. Prašymus registruoja socialinės paramos sistemoje SPIS;
4. Parengia įsakymą dėl laidojimo pašalpos gavimo ir teikia jį pasirašyti Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjai;
5. Apskaičiuoja laidojimo išmokos dydį socialinės paramos sistemoje „Parama“ ir patvirtina išmokos apskaičiavimą.
Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja priima sprendimą dėl laidojimo pašalpos skyrimo (neskyrimo), pasirašydama įsakymą.
Įsakymo kopija perduodama Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriui, kuris laidojimo pašalpą perveda į laidojančio asmens atsiskaitomąją sąskaitą banke (pinigų gavimo būdą nurodo laidojantis asmuo, pildydamas prašymą išmokai gauti).
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama