Išmokų už mirusį šalpos išmokos gavėją skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasIšmokų už mirusį šalpos išmokos gavėją skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŠalpos pensijų, šalpos našlaičių pensijų, šalpos kompensacijų ir socialinių pensijų gavėjų mirties atvejais, laidojusiems asmenims išmokama vieno (mirties) mėnesio dydžio pensija už mirusįjį gavėją. Išmoka už mirusį šalpos išmokos gavėją – tai šalpos išmoka, kuri šalpos gavėjo mirties atveju mokama jį laidojusiems fiziniams ar juridiniams asmenims už tą mėnesį, kurį šalpos gavėjas mirė. Laidojusiems asmenims taip pat išmokama iki mirties dienos asmens negauta praėjusio mėnesio šalpos išmoka
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1873) aktuali redakcija
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 346 „Dėl valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 47-1558) aktuali redakcija
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. A1-201 "Dėl valstybinių šalpos išmokų mokėjimo šių išmokų gavėjams, apgyvendintiems ar slaugomiems globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose, tvarkos aprašo patvirtinimo( Žin., 2005, Nr. 90-3387) aktuali redakcija
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė30 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasLaisvos formos prašymas
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas dėl šalpos išmokos išmokėjimo (pridedama). Prašyme reikia nurodyti asmens sąskaitos numerį banke;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė) arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
3. Šalpos gavėjo mirties liudijimas;
4. Atsižvelgdamas į situaciją, darbuotojas gali pareikalauti ir kitų šiame sąraše neįvardintų dokumentų
Formos ir šablonai Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybės dokumentą arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos respublikoje. Prašyme turi būti nurodytas asmens kodas
Paslaugos teikimo rezultatasPaskirta išmoka už mirusį šalpos išmokos gavėją jį laidojusiems asmenims
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos skyriaus vedėja Rosvita Rupšienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rosvita.rupsiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasLazdijų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Gitana Juškauskienė,
tel. (8 318) 66150, el. p. gitana.juskauskiene@lazdijai.lt
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Strankauskienė,
tel. (8 318) 66106, el. p. violeta.strankauskiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Patikrinami asmens pateikti dokumentai, registruojamas prašymas. Jei dokumentai reikalavimus atitinka, asmeniui (-ms) skiriama išmoka
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama