Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV) išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasPažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV) išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLazdijų rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus specialistai seniūnijose, Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius išduoda išrašus apie žemės ūkio ekonomines veiklas, EDV ir VED. Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų privalomojo sveikatos draudimo įmokų dydis priklauso nuo šių gyventojų žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominio dydžio, išreikšto europinio dydžio vienetais.
Žemės ūkio veiklos subjektai pretenduoti į paramą pagal Lietuvos Kaimo plėtros priemones gali pagal paskaičiuotą VED (produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį).
Europinio dydžio vienetas (toliau-EDV)-žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominio dydžio matavimo vienetas Europos Sąjungoje. Žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis priklauso nuo deklaruotų pasėlių rūšių bei ploto ir nuo Ūkinių gyvūnų registre registruotų gyvūnų
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 3D-1106 „Dėl Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. Nr. 155-7882; 2011, Nr. 67-3177; aktuali redakcija).
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 darbo diena
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasKreiptis į atitinkamos seniūnijos arba Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus darbuotoją
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę)
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasIšduotas Žemės ūkio ir kaimo verslo centro duomenų išrašas apie žemės ūkio ekonomines veiklas ir EDV
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas Žydrūnas Vasiliauskas, tel. 8 612 45395, el. p. zydrunas.vasiliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus specialistai seniūnijose:
Būdviečio seniūnija, vyresn. specialistė Lina Miknevičienė, mob. 8 669 24056, el. p. lina.mikneviciene@lazdijai.lt;
Krosnos seniūnija, vyresn. specialistė Regina Alavočienė, mob. 8 620 46 479, el. p. regina.alavociene@lazdijai.lt;
Kapčiamiesčio seniūnija, vyresn. specialistas Gediminas Jančiulis, mob. 8 612 18 265, el. p. gediminas.janciulis@lazdijai.lt;
Kučiūnų seniūnija, vyresn. specialistė Irena Makauskienė, mob. 8 612 43 463, el. p. irena.makauskiene@lazdijai.lt;
Noragėlių seniūnija, vyresn. specialistė Vaida Olertienė, mob. 8 665 84 327 el. p. vaida.olertiene@lazdijai.lt;
Seirijų seniūnija, vyresn. specialistė Elvyra Jasinskienė, mob. 8 614 40 993, el. p. elvyra.jasinskiene@lazdijai.lt;
Šeštokų seniūnija, vyresn. specialistė Airina Baltuškonienė, mob. 8 665 51 885,el. p. airina.baltuskoniene@lazdijai.lt;
Šventežerio seniūnija, vyresn. specialistė Danutė Grėbliūnienė, mob. 8 613 95 532, el. p. danute.grebliuniene@lazdijai.lt;
Šventežerio seniūnija, vyresn. specialistė Dana Kvederienė, mob. 8 620 47 252, el. p. dana.kvederiene@lazdijai.lt;
Veisiejų seniūnija, vyresn. specialistas Steponas Jurčiukonis, mob. 8 612 69 212, el. p. steponas.jurciukonis@lazdijai.lt;
Lazdijų seniūnija, vyr. specialistė Jūratė Zemeckienė, mob. 8 613 86 360, el. p. jurate.zemeckiene@lazdijai.lt;
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyresn. raštvedė Alma Palionienė, mob. 8 687 90 309, el. p. alma.palioniene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Asmeniui pageidaujant gauti išrašą apie žemės ūkio ekonomines veikla ir EDV, savivaldybės administracijos darbuotojas pagal pateiktą asmens dokumentą patikrina asmens tapatybę ir nesant neatitikimų, išduoda Žemės ūkio ir kaimo verslo centro duomenų išrašą apie žemės ūkio ekonomines veiklas ir EDV
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama