Žemės ūkio ir kaimo verslo centro duomenų išrašo apie žemės ūkio ekonomines veiklas ir EDV išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasŽemės ūkio ir kaimo verslo centro duomenų išrašo apie žemės ūkio ekonomines veiklas ir EDV išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLazdijų rajono savivaldybės administracijos seniūnijos, Žemės ūkio ir melioracijos skyrius išduoda išrašus apie žemės ūkio ekonomines veiklas ir EDV. Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų privalomojo sveikatos draudimo įmokų dydis priklauso nuo šių gyventojų žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominio dydžio, išreikšto europinio dydžio vienetais.

Europinio dydžio vienetas (toliau-EDV)-žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominio dydžio matavimo vienetas Europos Sąjungoje. Žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis priklauso nuo deklaruotų pasėlių rūšių bei ploto ir nuo Ūkinių gyvūnų registre registruotų gyvūnų
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 3D-1106 „Dėl Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. Nr. 155-7882; 2011, Nr. 67-3177; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 darbo diena
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasKreiptis į atitinkamos seniūnijos arba Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus darbuotoją
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę)
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasIšduotas Žemės ūkio ir kaimo verslo centro duomenų išrašas apie žemės ekonomines veiklas ir EDV
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Paslaugos vadovasBūdviečio seniūnija. Seniūnas Arūnas Kundrotas, tel. (8 318) 41 521, el. p. arunas.kundrotas@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija. Seniūnas Vidmantas Dambrauskas, tel. (8 318) 43 235, el. p. vidmantas.dambrauskas@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija. Seniūnė Sigina Basevičienė, tel. (8 318) 42 604, el. p. sigina.baseviciene@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Seniūnė Lina Marcinkevičienė, tel. (8 318) 43 445, el. p. lina.marcinkeviciene@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija. Seniūnas Sigitas Arbačiauskas, tel. (8 318) 66 105, el. p. sigitas.arbaciauskas@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. Seniūnė Irena Uleckienė, tel. (8 318) 43 823, el. p. irena.uleckiene@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Seniūnė Česlova Šmulkštienė, tel. (8 318) 58 206, el. p. ceslova.smulkstiene@lazdijai.lt
Šlavantų seniūnija. Seniūnė Julija Maziukienė, tel. (8 318) 41 322, el. p. julija.maziukiene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. Seniūnė Liana Audzevičienė, tel. (8 318) 47 117, el. p. liana.audzeviciene@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Seniūnė Aldona Burbienė, tel. (8 318) 44 774, el. p. aldona.burbiene@lazdijai.lt
Teizų seniūnija. Seniūnė Rima Didžiūnienė, tel. (8 318) 45 831, el. p. rima.didziuniene@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Seniūnas Zenonas Sabaliauskas, tel. (8 318) 56 195, el. p. zenonas.sabaliauskas@lazdijai.lt

Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas Algimantas Pipiras, tel. (8 318) 66 118, el. p. algimantas.pipiras@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasBūdviečio seniūnija. vyresn. specialistė Vita Skripkienė, tel. (8 318) 41 521, el. p. vita.skripkiene@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija, Vyresn. specialistė Regina Alavočienė, tel. (8 318) 42 737, el.p. regina.alavociene@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija, vyresn. specialistas Gediminas Jančiulis tel. (8 318) 43 131, el. p. gediminas.janciulis@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. vyresn. specialistė Irena Makauskienė, tel. (8 318) 43 440, el. p. irena.makauskiene@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. Vyresn. specialistė Danutė Grubienė, tel. (8 318) 43 823, el. p. danute.grubiene@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija, Vyresn. specialistė Elvyra Jasinskienė, tel. (8 318) 58 362, el. p. elvyra.jasinskiene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija, Vyresn. specialistė Ona Žukauskienė , tel. (8 318) 47 117, el. p. ona.zukauskiene@lazdijai.lt
Šlavantų seniūnija, vyresn. specialistas Steponas Jurčiukonis, tel. (8 318) 41 322, el. p. steponas.jurciukonis@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Vyresn. specialistė Danutė Grėbliūnienė, tel. (8 318) 44 797, el.p. danute.grebliuniene@lazdijai.lt
Teizų seniūnija. Vyresn. specialistė Dana Kvederienė, tel. (8 318) 45 823, el. p. dana.kvederiene@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Vyresn. specialistas Vytas Markevičius, tel. (8 318) 56 197, el. p. vytas.markevicius@lazdijai.lt

Žemės ūkio ir melioracijos skyrius. Specialistė Jūratė Zemeckienė, tel.(8318) 52 062, el. p. jurate.zemeckiene@lazdijai.lt,
vyresn. raštvedė Alma Palionienė, tel.(8318) 66 117, el. p. alma.palioniene@lazdijai
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Asmeniui pageidaujant gauti išrašą apie žemės ūkio ekonomines veikla ir EDV, savivaldybės administracijos darbuotojas pagal pateiktą asmens dokumentą patikrina asmens tapatybę ir nesant neatitikimų, išduoda Žemės ūkio ir kaimo verslo centro duomenų išrašą apie žemės ūkio ekonomines veiklas ir EDV
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama