Pažymų teismui dėl duomenų apie tėvus (nekilnojamojo turto įkeitimas, pardavimas, dovanojimas, paveldėjimas) išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVaiko teisių apsauga
Paslaugos pavadinimasPažymų teismui dėl duomenų apie tėvus (nekilnojamojo turto įkeitimas, pardavimas, dovanojimas, paveldėjimas) išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasIšduodama pažyma apie tėvus, kai teismas išduoda leidimą dėl nekilnojamojo turto įkeitimo, dovanojimo, pardavimo arba kai teismas išduoda leidimą dėl palikimo priėmimo nepilnamečių vaikų vardu.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.188 straipsnio 2 dalis, 3.85 straipsnio 2 dalis, 5.56 straipsnis;
2. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 12 str. 4 d.
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo.
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui (gali atsiųsti paštu arba el. būdu, pasirašius kvalifikuotu el. parašu).
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasPrašymas dėl pažymos teismui dėl duomenų apie tėvus (nekilnojamojo turto įkeitimas, dovanojimas, pardavimas) išdavimo (rekomenduojama forma - 1 priedas, pildymo pavyzdys - 3 priedas) arba prašymas dėl pažymos teismui dėl duomenų apie tėvus (nekilnojamojo turto paveldėjimas) išdavimo (rekomenduojama forma - 2 priedas, pildymo pavyzdys - 4 priedas).
Formos ir šablonai Prašymo forma (1 priedas)
Prašymo forma (2 priedas)
Prašymo pildymo pavyzdys (3 priedas)
Prašymo pildymo pavyzdys (4 priedas)
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Paslaugos teikimo rezultatasIšduota pažyma dėl duomenų apie tėvus.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąVaiko teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovasVaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Daiva Gorochovenkienė,
tel. (8 318) 66 134, el. p. vtat@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasVaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistas Žilvinas Struckus,
tel. (8 318) 51 332,
el. p. zilvinas.struckus@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius.
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Fiziniam asmeniui pateikus prašymą dėl pažymos išdavimo, jis yra užregistruojamas dokumentų apskaitoje pagal institucijoje nustatytą dokumentų valdymo tvarką. Išduodama pažyma.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama.