Pažymų gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams) apie jam (jiems) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaGyvenamosios vietos deklaravimas
Paslaugos pavadinimasPažymų gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams) apie jam (jiems) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasIšduodamos pažymos gyvenamųjų patalpų savininkams (bendraturčiams) apie jiems priklausančiosee patalpose gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas;
2. Valstybinės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio15 d. įsakymas Nr. v-24„Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo".
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 darbo diena
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus seniūnijos darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Laisvos formos prašymas (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasIšduota pažyma gyvenamosios vietos savininkui (bendraturčiams)
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybės Lazdijų miesto ir Veisiejų seniūnijos
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSeniūnijos
Paslaugos vadovasBūdviečio seniūnija. Seniūnė Laimutė Šiuikienė, tel. 8 620 55 233, el. p. laimute.siuikiene@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija. Seniūnas Vidmantas Dambrauskas, tel. 8614 96321, el. p. vidmantas.dambrauskas@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija. Seniūnė Valda Žukauskienė, tel.8620 46493 , el. p. valda.zukauskiene@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Seniūnė Lina Marcinkevičienė, tel. 8 61496592, el. p. lina.marcinkeviciene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija. Seniūnė Vaida Gazdziauskienė, tel. 862046386, el. p. vaida.gazdziauskiene@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija. Seniūnas Aidas Simanynas, tel. 8 696 93159, el. p. aidas.simanynas@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. Seniūnė Sandra Jusevičienė, tel. (8620 73665, el. p.sandra.juseviciene@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Seniūnė Rita Matusevičiūtė-Bražinskienė, tel. 8615 41903, el. p. rita.brazinskiene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. Seniūnė Liana Audzevičienė, tel. 8698 82496, el. p. liana.audzeviciene@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Seniūnė Aldona Burbienė, tel. 8620 46305, el. p. aldona.burbiene@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Seniūnas Zenonas Sabaliauskas, tel. 8685 45898, el. p. zenonas.sabaliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasBūdviečio seniūnija. Specialistė Jolanta Kalinauskienė, tel. 8 615 87 796, el. p. jolanta.kalinauskiene@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija. Specialistė Vida Vaškevičienė, tel. 8613 88061, el. p. vida.vaskeviciene@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija. Specialistė Ona Pavilonienė, tel. 8620 47236, el. p. ona.paviloniene@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Specialistė Nijolė Vaškevičienė, tel. 8620 4234, el. p. nijole.vaskeviciene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija. Specialistė Irena Šarkelienė, tel. 8620 46388, el.p. lazdijum@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija. Seniūnas Aidas Simanynas, tel. 8 96 93159, el. p. aidas.simanynas@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. Specialistas Vida Narkūnienė, tel. 8698 21278, el. p.vida.narkuniene@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Specialistė Lina Sakalauskienė, tel. 8614 76514, el. p. lina.sakalauskiene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. Specialistas Vytautas Labenskas, tel. 861314982, el. p. vytautas.labenskas@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Specialistas Vidas Tarnavičius, tel. 8 62047296, el. p. vidas.tarnavicius@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Specialistė Rita Pečiukonienė, tel. (8620 46625, el. p. rita.peciukoniene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Seniūnijos darbuotojas registruoja asmens prašymą dėl pažymos išdavimo.
Naudojantis Gyventojų registro centrinės duomenų bazės duomenimis, parengiama pažyma ir seniūno ar tokią teisę turinčio seniūnijos darbuotojo pasirašyta pažyma registruojama ir išduodama asmeniui
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama