Pažymų gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams) apie jam (jiems) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaGyvenamosios vietos deklaravimas
Paslaugos pavadinimasPažymų gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams) apie jam (jiems) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasIšduodamos pažymos gyvenamųjų patalpų savininkams (bendraturčiams) apie jiems priklausančiosee patalpose gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas;
2. Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. (29)4R-18 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 darbo diena
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus seniūnijos darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Laisvos formos prašymas (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasIšduota pažyma gyvenamosios vietos savininkui (bendraturčiams)
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybės Lazdijų miesto ir Veisiejų seniūnijos
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSeniūnijos
Paslaugos vadovasLazdijų miesto seniūnija. Seniūnė Vaida Gazdziauskienė, tel. (8 318) 66 103, el. p. vaida.gazdziauskiene@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Seniūnas Zenonas Sabaliauskas, tel. (8 318) 56 195, el. p. zenonas.sabaliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasLazdijų miesto seniūnija. Specialistė Irena Šarkelienė, tel. (8 318) 66 103, el.p. lazdijum@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Seniūnas Zenonas Sabaliauskas, tel. (8 318) 56 195, el. p. zenonas.sabaliauskas@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Seniūnijos darbuotojas registruoja asmens prašymą dėl pažymos išdavimo.
Naudojantis Gyventojų registro centrinės duomenų bazės duomenimis, parengiama pažyma ir seniūno ar tokią teisę turinčio seniūnijos darbuotojo pasirašyta pažyma registruojama ir išduodama asmeniui
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama