Paraiškų pieno gamybos kvotai pirkti priėmimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasParaiškų pieno gamybos kvotai pirkti priėmimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPriimamos paraiškos pieno gamybos kvotai pirkti.
Pirkėjai paraiškas teikia:
lapkričio mėnesio aukcionui – nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. (imtinai), kovo mėnesio aukcionui – nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 31 d. (imtinai)
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. 3D-495 „Dėl Pieno gamybos kvotų sistemos administravimo taisyklių“ (Žin., 2003, Nr. 112-5037; 2009, Nr. 34-1315; aktuali redakcija);
2. Žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. 3D-490 ,,Dėl Pieno gamybos kvotų aukciono organizavimo ir aukciono organizavimo darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 141-5432; 2007, Nr. 64-2470; aktuali redakcija);
3. Nacionalinės mokėjimo agentūros
prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2010 m. lapkričio 23 d.
įsakymas Nr. BR1-1077 „Dėl Pieno gamybos kvotų administravimo savivaldybėje procedūros aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė0 Nustatytas paraiškų rinkimo laikotarpis
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Apmokėtų dalyvavimo ir avansinės įmokų kvitų originalai;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė)
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasPateikti duomenys suvesti į Pieno gamybos kvotų prekybos informacinę sistemą, atspausdinta paraiška (2 egzemplioriai). Vienas paraiškos egzempliorius atiduodamas pirkėjui, kitas – siunčiamas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau - Centras)
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Paslaugos vadovasŽemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas Algimantas Pipiras, tel. (8 318) 66 118, el. p. algimantas.pipiras@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasŽemės ūkio ir melioracijos skyriaus vyr. specialistė Vilma Kandratavičienė, tel. (8 318) 66 117, el. p. vilma.kandrataviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus darbuotojas pagal pirkėjo pateiktą informaciją suveda duomenis į Pieno gamybos kvotų prekybos informacinę sistemą, juos sutikrina, o prireikus patikslina ir išspausdina dalyvavimo ir avansinės įmokų kvitus. Atspausdinama paraiška. Pirkėjas ir darbuotojas parašais patvirtina išspausdintos paraiškos duomenų teisingumą.
Centras patvirtina paraiškas ir pirkėjams išsiunčia raštiškus kvietimus į aukcioną, kuriuose nurodoma aukciono svetainės adresas, vartotojo vardas bei slaptažodis.
Centras apie aukciono datą ir pradžios laiką skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir savo interneto tinklalapyje ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki aukciono pradžios.
Centras paskelbia parduodamų kvotų sąrašą savo interneto tinklalapyje ir išsiunčia elektroniniu paštu rajono savivaldybės Žemės ūkio ir melioracijos skyriui ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki aukciono pradžios.
Kvotos pirkėjas užsiregistruoja aukciono internetinėje svetainėje, įvesdamas kvietime į aukcioną nurodytą savo vartotojo vardą ir slaptažodį. Teisę įsigyti paskelbtą kvotą laimi didžiausią kainą pasiūlęs pirkėjas. Laimėjusiam teisę įsigyti kvotą pirkėjui per 3 darbo dienas po aukciono Centras išsiunčia mokėjimo kvitą ir pranešimą, kuriame nurodoma mokėtina suma, banko pavadinimas ir Centro sąskaitos numeris. Ši informacija taip pat skelbiama Centro internetinėje svetainėje. Pirkėjas, laimėjęs teisę įsigyti kvotą, per 10 darbo dienų po aukciono privalo pervesti pranešime nurodytą sumą į nurodytą sąskaitą.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos informuoja pirkėjus apie jų pieno gamybos kvotų dydžius po aukciono.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“
Gavėjo bankas AB ,,Swedbank“
Gavėjo kodas 210086220
Sąskaitos numeris LT817300010101067457
Įmokos kodas 104051. Įmokos pavadinimas - Aukciono pirkėjo įmoka
Įmokos kodas 104053. Įmokos pavadinimas - Aukciono pirkėjo avansas
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama