Paraiškų pieno gamybos kvotai parduoti priėmimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasParaiškų pieno gamybos kvotai parduoti priėmimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPriimamos paraiškos pieno gamybos kvotai parduoti.
Pardavėjai paraiškas teikia:
lapkričio mėnesio aukcionui – nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. (imtinai), kovo mėnesio aukcionui – nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 31 d. (imtinai).
Leidžiama parduoti ne mažesnę pieno gamybos kvotos dalį nei 1500 kg., išskyrus atvejus, kai norima parduoti visą kvotą. Jei gamintojas parduoda dalį kvotos, po pardavimo negali likti mažiau nei 1500 kg
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. 3D-495 „Dėl Pieno gamybos kvotų sistemos administravimo taisyklių“ (Žin., 2003, Nr. 112-5037; 2009, Nr. 34-1315; aktuali redakcija);
2. Žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. 3D-490 ,,Dėl Pieno gamybos kvotų aukciono organizavimo ir aukciono organizavimo darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 141-5432; 2007, Nr. 64-2470; aktuali redakcija);
3. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. BR1-1077 „Dėl Pieno gamybos kvotų administravimo savivaldybėje procedūros aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė0 Nustatytas paraiškų rinkimo laikotarpis
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Apmokėtos dalyvavimo įmokos kvito originalas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė).

Gamintojas, pardavęs visą savo pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą, ne vėliau kaip per 30 dienų po aukciono pateikia einamųjų kvotos metų Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasPateikti duomenys suvesti į Pieno gamybos kvotų prekybos informacinę sistemą, atspausdinta paraiška (2 egzemplioriai). Vienas paraiškos egzempliorius atiduodamas pardavėjui, kitas – siunčiamas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau - Centras)
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Paslaugos vadovasŽemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas Algimantas Pipiras, tel. (8 318) 66 118, el. p. algimantas.pipiras@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasŽemės ūkio ir melioracijos skyriaus vyr. specialistė Vilma Kandratavičienė, tel. (8 318) 66 117, el. p. vilma.kandrataviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus darbuotojas pagal pardavėjo pateiktą informaciją suveda duomenis į Pieno gamybos kvotų prekybos informacinę sistemą, juos sutikrina, o prireikus patikslina ir išspausdina dalyvavimo įmokos kvitą. Atspausdinama paraiška. Pardavėjas ir darbuotojas parašais patvirtina išspausdintos paraiškos duomenų teisingumą.
Centras patvirtina paraiškas ir per 5 darbo dienas:
1. Po aukciono raštu informuoja pardavėjus, kurių kvota aukcione nebuvo parduota, apie tai, kad niekas nelaimėjo teisės įsigyti jų kvotos;
2. Nuo sumokėtos sumos gavimo perveda pinigus pardavėjui ir išsiunčia pranešimą, informuojantį apie galutinę kvotos pardavimo kainą.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos informuoja pardavėjus apie jų pieno gamybos kvotų dydžius po aukciono.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“
Gavėjo bankas AB ,,Swedbank“
Gavėjo kodas 210086220
Sąskaitos numeris LT817300010101067457
Įmokos kodas 104052
Įmokos pavadinimas Aukciono pardavėjo įmoka
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama