Pažymų apie stažą ir darbo užmokestį išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaKitos pažymos, išduodamos seniūnijose
Paslaugos pavadinimasPažymų apie stažą ir darbo užmokestį išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPažyma apie darbo užmokestį reikalinga Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (VSDFV) dėl pensijos skyrimo, duomenų kaupimui. Prašymą gali pateikti asmuo arba VSDFV
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimas Nr. 1156 „Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“;
2. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo arba VSDFV
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą seniūnijos, kurios gyventojas yra asmuo, darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1.Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. Laisvos formos prašymas, kuriame paslaugos gavėjas nurodo laikotarpį, už kurį reikalinga pažyma apie draudžiamąsias pajamas (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys -2 priedas)
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasIšduota pažyma apie stažą ir darbo užmokestį
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasAtitinkama Lazdijų rajono savivaldybės seniūnija
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSeniūnijos
Paslaugos vadovasBūdviečio seniūnija. Seniūnas Arūnas Kundrotas, tel. (8 318) 41 521, el. p. arunas.kundrotas@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija. Seniūnas Vidmantas Dambrauskas, tel. (8 318) 43 235, el. p. vidmantas.dambrauskas@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija. Seniūnė Valda Žukauskienė, tel. (8 318) 42 604, el. p. valda.zukauskiene@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Seniūnė Lina Marcinkevičienė, tel. (8 318) 43 445, el. p. lina.marcinkeviciene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija. Seniūnė Vaida Gazdziauskienė, tel. (8 318) 66 103, el. p. vaida.gazdziauskiene@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija. Seniūnas Aidas Simanynas, tel. 8 696 93159, el. p. aidas.simanynas@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. Seniūnė Irena Uleckienė, tel. (8 318) 43 823, el. p. irena.uleckiene@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Seniūnė Česlova Šmulkštienė, tel. (8 318) 58 206, el. p. ceslova.smulkstiene@lazdijai.lt
Šlavantų seniūnija. Seniūnė Julija Maziukienė, tel. (8 318) 41 322, el. p. julija.maziukiene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. Seniūnė Liana Audzevičienė, tel. (8 318) 47 117, el. p. liana.audzeviciene@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Seniūnė Aldona Burbienė, tel. (8 318) 44 774, el. p. aldona.burbiene@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Seniūnas Zenonas Sabaliauskas, tel. (8 318) 56 195, el. p. zenonas.sabaliauskas@lazdijai.lt
Vyr. specialistas Gediminas Giedraitis, tel. 8 613 83 291, el. p. gediminas.giedraitis@lazdijai.lt (už paslaugos teikimo aprašymo peržiūrėjimą ir tikslinimą)
Paslaugos vykdytojasBūdviečio seniūnija. Specialistė Adelė Valukonienė, tel. (8 318) 4 15 21, el. p. adele.valukoniene@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija. Specialistė Vida Vaškevičienė, tel. (8 318) 43 131, el. p. vida.vaskeviciene@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija. Specialistė Ona Pavilonienė, tel. (8 318) 42 737, el. p.ona.paviloniene@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Specialistė Nijolė Vaškevičienė, tel. (8 318) 43 440, el. p. nijole.vaskeviciene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija. Specialistė Irena Šarkelienė, tel. (8 318) 66 103, el. p. irena.sarkeliene@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija. Specialistė Ilona Vasiliauskienė, tel. 8 614 76365, el. p. ilona.vasiliauskiene@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. Specialistas Reimundas Grubis, tel. (8 318) 43 823, el. p. reimundas.grubis@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Socialinė darbuotoja Violeta Strankauskienė, tel. (8 318) 58 362, el. p. violeta.strankauskiene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. Socialinė darbuotoja Neringa Apolskienė, tel. (8 318) 47 118, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Specialistas Vidas Tarnavičius, tel. 862047296, el. p. vidas.tarnavicius@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Specialistė Rita Pečiukonienė, tel. (8 318) 56 197, el. p. rita.peciukoniene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius,Lazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija,Kauno apygardos administracinis teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateiktas prašymas registruojamas, išduodama pažyma apie stažą ir darbo užmokestį
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama