Pažymų apie stažą ir darbo užmokestį išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaKitos pažymos, išduodamos seniūnijose
Paslaugos pavadinimasPažymų apie stažą ir darbo užmokestį išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPažyma apie darbo užmokestį reikalinga Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (VSDFV) dėl pensijos skyrimo, duomenų kaupimui. Prašymą gali pateikti asmuo arba VSDFV
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimas Nr. 1156 „Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“;
2. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo arba VSDFV
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą seniūnijos, kurios gyventojas yra asmuo, darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1.Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. Laisvos formos prašymas, kuriame paslaugos gavėjas nurodo laikotarpį, už kurį reikalinga pažyma apie draudžiamąsias pajamas (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys -2 priedas)
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasIšduota pažyma apie stažą ir darbo užmokestį
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasAtitinkama Lazdijų rajono savivaldybės seniūnija
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSeniūnijos
Paslaugos vadovasBūdviečio seniūnija. Seniūnė Laimutė Šiuikienė, tel. 8 620 55 233, el. p. laimute.siuikiene@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija. Seniūnas Vidmantas Dambrauskas, tel. 8 614 96 321, el. p. vidmantas.dambrauskas@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija. Seniūnas Aidas Simanynas, tel. 8 696 93 159, el. p. aidas.simanynas@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Seniūnė Lina Marcinkevičienė, tel. 8 614 96 592, el. p. lina.marcinkeviciene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija. Seniūnė Vaida Gazdziauskienė, tel. 8 620 46 386, el. p. vaida.gazdziauskiene@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija. Seniūnas Aidas Simanynas, tel. 8 696 93159, el. p. aidas.simanynas@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. Seniūnė Sandra Jusevičienė, tel. 8 620 73 665, el. p. sandra.juseviciene@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Seniūnė Rita Matusevičiūtė -Bražinskienė, tel. 8 615 41 903, el. p. rita.brazinskiene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. Seniūnė Liana Audzevičienė, tel. 8 698 82 496, el. p. liana.audzeviciene@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Seniūnė Aldona Burbienė, tel. 8 620 46 305, el. p. aldona.burbiene@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Seniūnas Zenonas Sabaliauskas, tel. 8 685 45 898, el. p. zenonas.sabaliauskas@lazdijai.lt
Vyr. specialistas Gediminas Giedraitis, tel. 8 613 83 291, el. p. gediminas.giedraitis@lazdijai.lt (už paslaugos teikimo aprašymo peržiūrėjimą ir tikslinimą)
Paslaugos vykdytojasBūdviečio seniūnija. Specialistė Jolanta Kalinauskienė, tel. 8 615 87 796, el. p. jolanta.kalinauskiene@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija. Specialistė Vida Vaškevičienė, tel. 8 613 88 061, el. p. vida.vaskeviciene@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija. Specialistė Ona Pavilonienė, tel. 8 620 47 236 , el. p. ona.paviloniene@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Specialistė Nijolė Vaškevičienė, tel. 8 620 47 234, el. p. nijole.vaskeviciene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija. Specialistė Irena Šarkelienė, tel. 8 620 46 388, el. p. irena.sarkeliene@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija.
Noragėlių seniūnija. Specialistė Vida Norkūnienė , tel.8 614 96 593, el. p .vida.norkuniene@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Specialistė Lina Sakalauskienė, tel. 8 614 76 514, el. p. lina.sakalauskiene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. Specialistas Vytautas Labenskas, tel. 8 613 14 982, el. p. vytautas.labenskas@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Specialistas Vidas Tarnavičius, tel. 8 620 47 296, el. p. vidas.tarnavicius@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Specialistė Rita Pečiukonienė, tel. 8 620 46 625, el. p. rita.peciukoniene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius,Lazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija,Kauno apygardos administracinis teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateiktas prašymas registruojamas, išduodama pažyma apie stažą ir darbo užmokestį
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama