Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas nustatytose viešosiose vietose išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVerslo licencijos ir leidimai
Paslaugos pavadinimasLeidimų prekiauti ar teikti paslaugas nustatytose viešosiose vietose išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLeidimai prekiauti ar teikti paslaugas yra privalomi fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems prekybą ar teikiantiems paslaugas Lazdijų rajono savivaldybės viešosiose vietose. Viešąja vieta, kurioje vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, laikoma Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje esanti ir savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

2. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. 5TS-1276 ,, Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo, kuriam pagal Lietuvos Respublikos norminius dokumentus leidžiama prekiauti ar teikti tam tikras paslaugas
Paslaugos suteikimo trukmė3 darbo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus seniūnijos, kurios teritorijoje, nustatytoje viešoje vietoje, pageidaujama gauti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose, seniūnui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Laisvos formos prašymas (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
3. Galiojančio verslo liudijimo kopija, patvirtinta asmens parašu (pateikia fiziniai asmenys) arba registravimo juridinių asmenų registre išrašo kopija (pateikia juridiniai asmenys);
4. Banko kvitas ar pavedimas, patvirtinantis, kad sumokėta vietinė rinkliava;
5. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (pateikia viešosiose vietose teikiantieji viešojo maitinimo paslaugas ar vykdantys prekybą maisto produktais);
6. Renginio organizatoriaus sutikimas, jei prašoma leidimo prekiauti ar teikti paslaugas renginio ar šventės metu
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasIšduotas leidimas prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSeniūnijos
Paslaugos vadovasBūdviečio seniūnija. Seniūnas Arūnas Kundrotas, tel. (8 318) 41 521, el. p. arunas.kundrotas@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija. Seniūnas Vidmantas Dambrauskas, tel. (8 318) 43 235, el. p. vidmantas.dambrauskas@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija. Seniūnė Sigina Basevičienė, tel. (8 318) 42 604, el. p. sigina.baseviciene@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Seniūnė Lina Marcinkevičienė, tel. (8 318) 43 445, el. p. lina.marcinkeviciene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija. Seniūnė Vaida Gazdziauskienė, tel. (8 318) 66 103, el. p. vaida.gazdziauskiene@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija. Seniūnas Sigitas Arbačiauskas, tel. (8 318) 66 105, el. p. sigitas.arbaciauskas@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. Seniūnė Irena Uleckienė, tel. (8 318) 43 823, el. p. irena.uleckiene@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Seniūnė Česlova Šmulkštienė, tel. (8 318) 58 206, el. p. ceslova.smulkstiene@lazdijai.lt
Šlavantų seniūnija. Seniūnė Julija Maziukienė, tel. (8 318) 41 322, el. p. julija.maziukiene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. Seniūnė Liana Audzevičienė, tel. (8 318) 47 117, el. p. liana.audzeviciene@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Seniūnė Aldona Burbienė, tel. (8 318) 44 774, el. p. aldona.burbiene@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Seniūnas Zenonas Sabaliauskas, tel. (8 318) 56 195, el. p. zenonas.sabaliauskas@lazdijai.lt
Vyr. specialistas Gediminas Giedraitis, tel. 8 613 83 291, el. p. gediminas.giedraitis@lazdijai.lt (už paslaugos teikimo aprašymo peržiūrėjimą ir tikslinimą)
Paslaugos vykdytojasBūdviečio seniūnija. Specialistė Adelė Valukonienė, tel. (8 318) 4 15 21, el. p. adele.valukoniene@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija. Seniūnas Vidmantas Dambrauskas, tel. (8 318) 43 235, el. p. vidmantas.dambrauskas@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija. SpecialistėOna Pavilonienė, tel. (8 318) 42 737,el. p. ona.paviloniene@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Specialistė Nijolė Vaškevičienė, tel. (8 318) 43 440,el. p. nijole.vaskeviciene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija. SpecialistėIrena Šarkelienė, tel. (8 318) 66 103, el.p. lazdijum@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija. Specialistė Ilona Vasiliauskienė, tel. (8 318) 66 105, el. p. ilona.vasiliauskiene@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. SpecialistasReimundas Grubis, tel. (8 318) 43 823, el. p. reimundas.grubis@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Specialistė Lina Sakalauskienė, tel. (8 318) 58 362, el. p. lina.sakalauskiene@lazdijai.lt
Šlavantų seniūnija. SpecialistėMilda Grėbliūnienė, tel. (8 318) 41 322, el. p. milda.grebliuniene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. SpecialistasVytautas Labenskas, tel. (8 318) 47 118,el. p. vytautas.labenskas@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Specialistas Vidas Tarnavičius, tel. (8 620) 47 296, el. p. vidas.tarnavicius@lazdijai.lt
Teizų seniūnija. Specialistė Marija Ramutė Valaikienė, tel. (8 318) 45 823,el. p. ramute.valaikiene@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. SeniūnasZenonas Sabaliauskas, tel. (8 318) 56 195, el. p. zenonas.sabaliauskas@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius,Lazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija,Kauno apygardos administracinis teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateiktas prašymas registruojamas seniūnijoje. Jei pateikti dokumentai atitinka teisės aktų reikalavimus, išduodamas leidimas. Leidimai prekybai ir paslaugų teikimui viešosiose vietose išduodami tik sumokėjus nustatyto dydžio vietinės rinkliavos mokestį ir seniūnui pateikus mokėjimo kvitą arba pavedimą (originalą). Seniūnijoje yra vedamas išduotų leidimų registras. Šiame registre nurodoma: leidimo numeris, išdavimo ir galiojimo datos, leidimo turėtojo rekvizitai, sumokėtos vietinės rinkliavos dydis ir mokėjimo data. Pasibaigus ketvirčiui iki kito mėnesio 10 dienos seniūnai pateikia informaciją rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui apie išduotų leidimų skaičių ir surinktą vietinę rinkliavą
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaVietiniai rinkliavos dydžiai patvirtinti Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/15caafd0daec11e583a295d9366c7ab3

Nuo rinkliavos mokėjimo atleidžiami tik
asmenys, turintys tradicinių amatų
meistro pažymėjimą ir prekiaujantys
sertifikuotais tautinio paveldo produktais.

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Gavėjo bankas AB DNB bankas
Gavėjo kodas 188714992
Sąskaitos numeris LT294010051001909028
Įmokos paskirtis Prašome trumpai nurodyti už kokias paslaugas mokama rinkliava