Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos K10 priėmimas ir tvarkymas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasTiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos K10 priėmimas ir tvarkymas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPieno gamintojai, parduodantys ir (arba) atiduodantys tiesiogiai vartoti pieną ar pieno produktus, kiekvieniems kvotos metams pasibaigus, iki gegužės 14 d. už praėjusius kvotos metus pateikia savivaldybei Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos nustatytos formos deklaraciją. Gamintojai, turintys pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą, tačiau visus kvotos metus nepardavę ar neatidavę tiesiogiai vartoti pieno ar pieno produktų, taip pat privalo pateikti deklaraciją, pieno pardavimo tiesiogiai vartoti skiltyse įrašydami nulį. Deklaracija teikiama nuo balandžio 1 d. iki gegužės 14 d.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. 3D-495 „Dėl Pieno gamybos kvotų sistemos administravimo taisyklių“ (Žin., 2003, Nr. 112-5037; 2009, Nr. 34-1315; aktuali redakcija);
2. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. BR1-893 „Dėl pieno gamintojų ir supirkėjų teikiamų dokumentų formų patvirtinimo“ (Informaciniai pranešimai, 2010, Nr. 81-1008, aktuali redakcija);
3. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. BR1-1077 „Dėl Pieno gamybos kvotų administravimo savivaldybėje procedūros aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 darbo diena
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Įmonės įregistravimo pažymėjimo originalas, jei pieno gamintojas - juridinis asmuo;
2. Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinė deklaracija K10, 2 egzemplioriai (pildant vietoje užpildyti padeda Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus darbuotojas). Deklaracijos forma patvirtinta Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. BR1-893. Joje nurodomas žemės ūkio ir kaimo valdos nr., asmens kodas, vardas, pavardė, kontaktinis adresas, praėjusiais kvotos metais pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje maistui ir gyvuliams šerti, parduoto ir (arba) atiduoto tiesiogiai vartoti bei parduoto supirkėjui pieno kiekiai, likusių nepanaudotų pieno ir pieno produktų kiekiai ir duomenų teisingumas patvirtinamas parašu;
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė)
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasPriimta pieno gamintojo užpildyta deklaracija. Pirmas deklaracijos egzempliorius siunčiamas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, antras atiduodamas pieno gamintojui
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Paslaugos vadovasŽemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas Algimantas Pipiras, tel. (8 318) 66 118, el. p. algimantas.pipiras@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasŽemės ūkio ir melioracijos skyriaus vyr. specialistė Vilma Kandratavičienė, tel. (8 318) 66 117, el. p. vilma.kandrataviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus darbuotojas:
1. Atlieka pateiktų duomenų patikrinimą ir priimtoje deklaracijoje pasirašo;
2. Gautus dokumentus užregistruoja Pieno kvotų pirminių dokumentų registre (M2/M3S) ir pateikia pasirašyti pieno gamintojui;
3. Kas savaitę formuoja siuntą ir deklaracijas persiunčia VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.

Darbuotojas naudojasi Kvotų administravimo informacinės sistemos (KVAIS), Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, gaunama informacija iš Žemės ūkio ir kaimo verslo registro.

Jei gamintojas, turintis pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą, nepateikia deklaracijos už praėjusius kvotos metus iki birželio 14 d., Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos išsiunčia raštišką pranešimą apie būtinybę pateikti deklaraciją per nustatytą terminą. Nepateikus deklaracijos per pranešime nurodytą terminą, ši kvota paimama į dalijamąjį rezervą iki rugpjūčio 30 d.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama