Paraiškų dėl pieno pardavimo perdirbti kvotos pakeitimo į pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą K5 priėmimas ir tvarkymas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasParaiškų dėl pieno pardavimo perdirbti kvotos pakeitimo į pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą K5 priėmimas ir tvarkymas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPieno gamintojas gali perdirbti pieno pardavimo kvotą arba jos dalį pakeisti į pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą arba jos dalį, pateikdamas savivaldybei Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos nustatytos formos paraišką.
Paraiškos priimamos nurodytais terminais:
1. Einamiesiems kvotos metams - nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 30 d.;
2. Ateinantiems kvotos metams - nuo balandžio 1 d. iki vasario 1 d.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. 3D-495 „Dėl Pieno gamybos kvotų sistemos administravimo taisyklių“ (Žin., 2003, Nr. 112-5037; 2009, Nr. 34-1315; aktuali redakcija);
2. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. BR1-893 „Dėl pieno gamintojų ir supirkėjų teikiamų dokumentų formų patvirtinimo“ (Informaciniai pranešimai, 2010, Nr. 81-1008, aktuali redakcija);
3. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. BR1-1077 „Dėl Pieno gamybos kvotų administravimo savivaldybėje procedūros aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 darbo diena
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Įmonės įregistravimo pažymėjimo originalas, jei pieno gamintojas - juridinis asmuo;
2. Paraiška dėl pieno pardavimo perdirbti kvotos pakeitimo į pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą K5, 2 egzemplioriai (pildant vietoje užpildyti padeda Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus darbuotojas). Paraiškos forma patvirtinta Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. BR1-893. Jame nurodomas žemės ūkio ir kaimo valdos nr., asmens kodas, vardas, pavardė, kontaktinis adresas, iš specialiojo rezervo susigrąžinamos kvotos rūšis bei dydis (kg), pieno gamybos nutraukimo priežastis ir duomenų teisingumas patvirtintas parašu;
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė)
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasPriimta pieno gamintojo užpildyta paraiška. Pirmas paraiškos egzempliorius siunčiamas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, antras atiduodamas pieno gamintojui
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Paslaugos vadovasŽemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas Algimantas Pipiras, tel. (8 318) 66 118, el. p. algimantas.pipiras@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasŽemės ūkio ir melioracijos skyriaus vyr. specialistė Vilma Kandratavičienė, tel. (8 318) 66 117, el. p. vilma.kandrataviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus darbuotojas:
1. Atlieka pateiktų duomenų patikrinimą ir priimtoje paraiškoje pasirašo;
2. Gautus dokumentus užregistruoja Pieno kvotų pirminių dokumentų registre (M2/M3S) ir pateikia pasirašyti pieno gamintojui;
3. Kas savaitę formuoja siuntą ir paraiškas persiunčia VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.
Darbuotojas naudojasi Kvotų administravimo informacinės sistemos (KVAIS), Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, gaunama informacija iš Žemės ūkio ir kaimo verslo registro.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pieno gamintoją informuoja raštu apie pieno pardavimo perdirbti kvotos pakeitimo į pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą patvirtinimą
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama