Leidimų organizuoti komercinius renginius išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaRenginiai
Paslaugos pavadinimasLeidimų organizuoti komercinius renginius išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLeidimus organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešo naudojimo teritorijose išduoda Lazdijų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai pagal renginio organizavimo vietą. Komercinis renginys – renginys, į kurį organizatorius parduoda bilietus. Renginyje gali būti prekiaujama ir teikiamos paslaugos
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;
2. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. 5TS-1395 ,,Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo“
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo, renginio organizatorius
Paslaugos suteikimo trukmė7 darbo dienos, masiniam renginiui – 20 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti paraišką ir reikalingus dokumentus seniūnijos, kurioje norima organizuoti renginį, darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Paraiška, kurios forma patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 5TS-1395 (forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Juridinio asmens registravimą patvirtinančio dokumento kopija arba verslo liudijimo kopija, patvirtinta nustatyta tvarka;
3. Dokumentas, patvirtinantis Rinkliavos sumokėjimą;
4. Suderinimas su VšĮ Lazdijų kultūros centru. VšĮ Lazdijų kultūros centro suderinimas gali būti pateiktas atskiru raštu arba uždedant suderinimo žymą prašyme išduoti leidimą organizuoti komercinį renginį.

Seniūnijos seniūnui pareikalavus, renginio organizatorius privalo iki leidimo išdavimo pateikti papildomus dokumentus, įrodančius organizatoriaus pasiruošimą renginiui (suderintas schemas, leidimus, licencijas, raštiškus įsipareigojimus arba sutartis, mokėjimo ir kitus dokumentus)
Formos ir šablonai Paraiškos forma
Paraiškos pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasIšduotas vienkartinis leidimas renginiui organizuoti
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasAtitinkama Lazdijų rajono savivaldybės seniūnija
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSeniūnijos
Paslaugos vadovasBūdviečio seniūnija. Seniūnė Laimutė Šiuikienė, tel. 8 620 55 233, el. p. laimute.siuikiene@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija. Seniūnas Vidmantas Dambrauskas, tel. 8 614 96321, el. p. vidmantas.dambrauskas@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija. Seniūnas Aidas Simanynas, tel. 8 696 93159, el. p. aidas.simanynas@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Seniūnė Lina Marcinkevičienė, tel. 8 614 96592, el. p. lina.marcinkeviciene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija. Seniūnė Vaida Gazdziauskienė, tel. 8 620 46386, el. p. vaida.gazdziauskiene@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija. Seniūnas Aidas Simanynas, tel. 8 696 93159, el. p. aidas.simanynas@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. Seniūnė Sandra Jusevičienė, tel. 8 620 73665, el. p. sandra.juseviciene@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Seniūnė Rita Matusevičiūtė-Bražinskienė, tel. 8 615 41903, el. p. rita.brazinskiene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. Seniūnė Liana Audzevičienė, tel. 8 698 82496, el. p. liana.audzeviciene@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Seniūnė Aldona Burbienė, tel. 8 620 46305, el. p. aldona.burbiene@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Seniūnas Zenonas Sabaliauskas, tel. 8 685 45898, el. p. zenonas.sabaliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasBūdviečio seniūnija. Specialistė Jolanta Kalinauskienė, tel. 8 615 87 796, el. p. jolanta.kalinauskiene@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija. Specialistė Vida Vaškevičienė, tel. 8 613 88061, el. p. vida.vaskeviciene@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija. Specialistė Ona Pavilonienė, tel. 8 620 47236 , el. p. ona.paviloniene@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Specialistė Nijolė Vaškevičienė, tel. 8 620 47234, el. p. nijole.vaskeviciene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija. Specialistė Irena Šarkelienė, tel. 8 620 46388, el.p.irena.sarkeliene@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija
Noragėlių seniūnija. Specialistė Vida Norkūnienė, tel. 8 614 96593, el. p. vida.norkuniene@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Specialistė Lina Sakalauskienė, tel. 8 614 76514, el. p. lina.sakalauskiene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. Specialistas Vytautas Labenskas, tel. 8 613 14982, el. p. vytautas.labenskas@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Specialistas Vidas Tarnavičius, tel. 8 620 47296, el. p. vidas.tarnavicius@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Specialistė Rita Pečiukonienė, tel. 8 620 46625, el. p. rita.peciukoniene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius,Lazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija,Kauno apygardos administracinis teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Prašymas registruojamas, nagrinėjamas jo pagrįstumas, duomenys, pateikti papildomuose dokumentuose. Jei dokumentai ir juose pateikti duomenys atitinka teisės aktuose pateiktus reikalavimus, išduodamas leidimas organizuoti komercinį renginį.
Prašymas registruojamas, nagrinėjamas jo pagrįstumas, duomenys, pateikti papildomuose dokumentuose. Jei dokumentai ir juose pateikti duomenys atitinka teisės aktuose pateiktus reikalavimus, išduodamas leidimas organizuoti komercinį renginį.
Seniūnijų seniūnai veda išduotų leidimų registravimo žurnalą, kuriame įrašo leidimo duomenis, sumokėtos vietinės rinkliavos sumą, mokėjimo kvito ar pavedimo numerį bei datą.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaLazdijuose – 57 Eur parai, kitose vietovėse – 28 Eur parai.

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas „Swedbank”, AB.
Banko kodas 73000
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 53659