Gyvūnų (šunų, kačių) registravimo ir leidimų juos laikyti išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaGyvūnų (šunų, kačių) registracija
Paslaugos pavadinimasGyvūnų (šunų, kačių) registravimo ir leidimų juos laikyti išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasGyvūnai registruojami ir leidimai jiems laikyti išduodami dviem atvejais:
1. Kai norima laikyti gyvūnus (šunis, kates) daugiabutyje name (name, kuriame gyvena kelios šeimos);
2. Kai norima laikyti, veisti, dresuoti agresyvius šunis ar jais prekiauti.

Daugiabučių namų butuose laikomus gyvūnus (šunis ir katės) privaloma registruoti ir gauti leidimą, kurį išduoda seniūnija ne jaunesniems kaip 16 metų fiziniams asmenims (agresyviems šunims – ne jaunesniems kaip 18 m. asmenims).

Dviejų butų namo bute, daugiabučio namo bute ar individualiame gyvenamajame name leidžiamų laikyti šunų ar kačių skaičius nustatomas atsižvelgiant į vienam šuniui ar katei reikalingą minimalią ploto normą, nurodytą Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos apraše, ir šių gyvūnų vados dydį.

Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti, privalo į Lazdijų rajono savivaldybės administraciją kreiptis per 3 mėnesius.

Pasikeitus gyvūno savininkui ar gyvūno laikymo adresui, gyvūną būtina perregistruoti per 15 darbo dienų. Šiuo atveju vienkartinė rinkliavos įmoka už gyvūno registravimą neimama.

Agresyvių šunų veislių sąrašas:
1. Amerikiečių pitbulterjeras
2. Bandogas (amerikiečių mastifas)
3. Amerikiečių Stafordšyro terjeras
4. Stafordšyro bulterjeras
5. Amerikiečių buldogas
6. Argentinos dogas
7. Fila Brasileiro (Brazilų mastifas)
8. Kangalas (Turkų aviganis)
9. Kaukazo aviganis
10. Pietų Rusijos aviganis
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. B1-5 „Dėl kovinių ir pavojingų šunų veislių sąrašo patvirtinimo“;
3. Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. B1-290 „Dėl pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
4. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. B1-336 „Dėl Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašo patvirtinimo“;
5. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 10V-425 „Dėl pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos ir laikymo leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
6. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. 10V-782 „Dėl gyvūnų laikymo Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“;
7. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimas Nr. 5TS-1355 „Dėl vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų patvirtinimo“
Paslaugos gavėjasSeniūnijos gyventojas, norintis auginti naminį gyvūną daugiabutyje
Paslaugos suteikimo trukmė3 darbo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus:
kai norima laikyti gyvūną daugiabučiame name – seniūnijos darbuotojui.
Kai norima įvežti, įsigyti, veisti, dresuoti, prekiauti ir laikyti pavojingą šunį – savivaldybės administracijai
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasKai prašoma išduoti leidimą laikyti gyvūną daugiabutyje ar name, kuriame gyvena kelios šeimos:
1. Laisvos formos prašymas (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Raštiškas laiptinės aikštelės butų ir kaimyninių butų savininkų sutikimas arba daugiabučio gyvenamojo namo bendrijos sutikimas,
3. Pažymėjimas, kuriame nurodyta, kad gyvūnas paskiepytas nuo pasiutligės;
4. Vietinės rinkliavos sumokėjimą įrodantys dokumentai

Kai prašoma išduoti leidimą įvežti, įsigyti, veisti, dresuoti, prekiauti ir laikyti pavojingą šunį (-is):
Fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, turi pateikti:
1. Prašymą, kurio forma patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 10V-425 (3 priedas, pildymo pavyzdys – 4 priedas);
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. pažymas, kad už gyvūną atsakingas asmuo ir kartu gyvenantys suaugę asmenys:
3.1. nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos;
3.2. nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas. Asmens teistumo (neteistumo) pažymas (toliau – pažyma) rengia ir išduoda Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų pagrindu.
Pažyma galioja 1 metus.
3.3. yra išklausę Vidaus reikalų ministerijos parengtą Asmenų, laikančių, veisiančių, dresuojančių pavojingus ir kovinius šunis bei pavojingų ir kovinių šunų mišrūnus ar jais prekiaujančių, mokymo programą;
4. vietos, kurioje bus laikomas pavojingas šuo, nuosavybę įrodančių dokumentų kopijas;
5. gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentus bei seniūnijos išduotą pažymą apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą adresu, kur bus laikomas pavojingas šuo;
6. raštišką sutikimą privataus namo, daugiabučio namo pilnamečių gyventojų ar sodo bendrijos valdybos, priklausomai, kur pavojingas šuo bus laikomas;
7. Gyvūno vakcinacijos pažymėjimo, Gyvūno augintinio paso ar kito dokumento, kuriuo patvirtinama pavojingo šuns tapatybė su įrašytu identifikavimo numeriu (paženklinimo poodine mikroschema) ir yra žyma apie šunų paskiepijimą nuo pasiutligės, kopiją;
8. Tarptautinės kinologų organizacijos pripažįstamo dokumento, kuriuo patvirtinama šuns kilmė ir veislė, kopija.

Juridiniams asmenims leidimai išduodami papildomai pateikus juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo kopiją, prašymą, kurio forma patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 10V-425 (3 priedas), juridinio asmens sprendimą paskirti atsakingą asmenį už agresyvų šunį ir atsakingo asmens dokumentus (asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pažymas, kad už gyvūną atsakingas asmuo nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos, asmens teistumo (neteistumo) ir yra išklausęs Vidaus reikalų ministerijos parengtą Asmenų laikančių, veisiančių, dresuojančių pavojingus ir kovinius šunis bei pavojingų šunų mišrūnus ar jais prekiaujančių mokymo programą)
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Prašymo forma (pavojingi šunys)
Prašymo (pavojingi šunys) pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasUžregistruotas gyvūnas ir išduotas leidimas jį laikyti
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasAtitinkama Lazdijų rajono savivaldybės seniūnija
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSeniūnijos
Paslaugos vadovasBūdviečio seniūnija. Seniūnas Arūnas Kundrotas, tel. (8 318) 41 521, el. p. arunas.kundrotas@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija. Seniūnas Vidmantas Dambrauskas, tel. (8 318) 43 235, el. p. vidmantas.dambrauskas@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija. Seniūnė Valda Žukauskienė, tel. (8 318) 42 604, el. p. valda.zukauskiene@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Seniūnė Lina Marcinkevičienė, tel. (8 318) 43 445, el. p. lina.marcinkeviciene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija. Seniūnė Vaida Gazdziauskienė, tel. (8 318) 66 103, el. p. vaida.gazdziauskiene@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija. Seniūnas Aidas Simanynas, tel. 8 696 93159, el. p. aidas.simanynas@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. Seniūnė Irena Uleckienė, tel. (8 318) 43 823, el. p. irena.uleckiene@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Seniūnė Rita Matusevičiūtė-Bražinskienė, tel. (8 318) 58 206, el. p. rita.brazinskiene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. Seniūnė Liana Audzevičienė, tel. (8 318) 47 117, el. p. liana.audzeviciene@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Seniūnė Aldona Burbienė, tel. (8 318) 44 774, el. p. aldona.burbiene@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Seniūnas Zenonas Sabaliauskas, tel. (8 318) 56 195, el. p. zenonas.sabaliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasBūdviečio seniūnija. Specialistė Adelė Valukonienė, tel. (8 318) 41 521, el. p. adele.valukoniene@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija. Specialistė Vida Vaškevičienė, tel. (8 318) 43 131, el. p. vida.vaskeviciene@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija. Specialistė Ona Pavilonienė, tel. (8 318) 42 737, el. p. ona.paviloniene@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Specialistė Nijolė Vaškevičienė, tel. (8 318) 43 440, el. p. nijole.vaskeviciene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija. Specialistė Irena Šarkelienė, tel. (8 318) 66 103, el.p. lazdijum@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija. Specialistė Ilona Vasiliauskienė, tel. 8 614 76365, el. p. ilona.vasiliauskiene@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. Specialistas Reimundas Grubis, tel. (8 318) 43 823, el. p. reimundas.grubis@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Specialistė Lina Sakalauskienė, tel. (8 318) 58 362, el. p. lina.sakalauskiene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. Specialistas Vytautas Labenskas, tel. (8 318) 47 118, el. p. vytautas.labenskas@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Specialistė Vilma Butrimavičienė, tel. (8 318) 44 797, el. p. vilma.butrimaviciene@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Specialistė Rita Pečiukonienė, tel. (8 318) 56 197, el. p. rita.peciukoniene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius,Lazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija,Kauno apygardos administracinis teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Prašymas registruojamas, patikrinami asmens ir gyvūno duomenys pateiktuose dokumentuose. Gyvūnas registruojamas ir išduodamas leidimas jį laikyti (pavojingų šunų atveju – įvežti, įsigyti, veisti, dresuoti, prekiauti ir laikyti) arba asmuo informuojamas apie leidimo neišdavimą, nurodant priežastis
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaVienkartinė rinkliavos įmoka:
už vieno šuns registravimą – 5,8 Eur;
už vienos katės registravimą – 2,9 Eur.
Metinė įmoka:
už vieno šuns laikymą – 7,2 Eur/m.;
už vienos katės laikymą – 3,6 Eur/m

Nuo vietinės rinkliavos už gyvūnų registravimą ir laikymą atleidžiami asmenys:
1. kuriems nustatytas ne didesnis kaip 40 % darbingumo lygis;
2. sulaukę senatvės pensijos amžiaus;
3. dėl regėjimo sutrikimo laikantys šunis-vedlius;
4. turintys policijos, krašto ar priešgaisrinės apsaugos, žmonių gelbėjimo tarnybų pažymėjimus apie šunų reikalingumą veiklai.

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas „Swedbank”, AB.
Banko kodas 73000
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 53953