Asmenų prašymų, skundų seniūnijoje priėmimas ir atsakymų pateikimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaAsmenų prašymų, skundų priėmimas
Paslaugos pavadinimasAsmenų prašymų, skundų seniūnijoje priėmimas ir atsakymų pateikimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPriimami, registruojami ir nagrinėjami gyventojų prašymai bei skundai, pateikiami atsakymai
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“;
4. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. 10V-230 „Dėl asmenų prašymų bei skundų naginėjimo ir asmenų aptarnavimo Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo, atitinkamos seniūnijos gyventojas
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ar skundą atitinkamos seniūnijos darbuotojui arba atsiųsti paštu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasLaisvos formos prašymas (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas) arba skundas (rekomenduojama forma – 3 priedas, pildymo pavyzdys – 4 priedas)
Formos ir šablonai Prašymo forma (1 priedas)
Prašymo pildymo pavyzdys (2 priedas)
Skundo forma (3 priedas)
Skundo pildymo pavyzdys (4 priedas)
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasPriimtas, užregistruotas ir išnagrinėtas asmens prašymas ar skundas ir pateiktas atsakymas
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasAtitinkama Lazdijų rajono savivaldybės seniūnija
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSeniūnijos
Paslaugos vadovasBūdviečio seniūnija. Seniūnė Laimutė Šiuikienė, tel. 8 620 55 233, el. p. laimute.siuikiene@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija. Seniūnas Vidmantas Dambrauskas, tel. (8 318) 43 235, el. p. vidmantas.dambrauskas@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija. Seniūnė Valda Žukauskienė, tel. (8 318) 42 604, el. p. valda.zukauskiene@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Seniūnė Lina Marcinkevičienė, tel. (8 318) 43 445, el. p. lina.marcinkeviciene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija. Seniūnė Vaida Gazdziauskienė, tel. (8 318) 66 103, el. p. vaida.gazdziauskiene@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija. Seniūnas Aidas Simanynas, tel. 8 696 93159, el. p. aidas.simanynas@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. Seniūnė Irena Uleckienė, tel. (8 318) 43 823, el. p. irena.uleckiene@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Seniūnė Rita Matusevičiūtė-Bražinskienė, tel. (8 318) 58 206, el. p. rita.brazinskiene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. Seniūnė Liana Audzevičienė, tel. (8 318) 47 117, el. p. liana.audzeviciene@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Seniūnė Aldona Burbienė, tel. (8 318) 44 774, el. p. aldona.burbiene@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Seniūnas Zenonas Sabaliauskas, tel. (8 318) 56 195, el. p. zenonas.sabaliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasBūdviečio seniūnija. Specialistė Jolanta Kalinauskienė, tel. 8 615 87 796, el. p. jolanta.kalinauskiene@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija. Specialistė Vida Vaškevičienė, tel. (8 318) 43 131, el. p. vida.vaskeviciene@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija. Specialistė Ona Pavilonienė, tel. (8 318) 42 737, el. p. ona.paviloniene@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Specialistė Nijolė Vaškevičienė, tel. (8 318) 43 440, el. p. nijole.vaskeviciene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija. Specialistė Irena Šarkelienė, tel. (8 318) 66 103, el.p. lazdijum@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija. Specialistė Ilona Vasiliauskienė, tel. 8 614 76365, el. p. ilona.vasiliauskiene@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. Specialistas Reimundas Grubis, tel. (8 318) 43 823, el. p. reimundas.grubis@lazdijai.lt,
vyresn. specialistė Danutė Grubienė, tel. (8 318) 43 823, el. p. danute.grubiene@lazdijai.lt,
Socialinis darbuotojas Ąžuolas Baležentis, tel. (8 318) 43 823, el. p. azuolas.balezentis@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Specialistė Lina Sakalauskienė, tel. (8 318) 58 362, el. p. lina.sakalauskiene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. Specialistas Vytautas Labenskas, tel. (8 318) 47 118, el. p. vytautas.labenskas@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Specialistė Vilma Butrimavičienė, tel. (8 318) 44 797, el. p. vilma.butrimaviciene@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Seniūnas Zenonas Sabaliauskas, tel. (8 318) 56 195, el. p. zenonas.sabaliauskas@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius,Lazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija,Kauno apygardos administracinis teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateiktas prašymas ar skundas registruojamas (atskiruose registruose) ir pateikiamas seniūnui, kuris pagal prašymo ar skundo pobūdį jį nagrinėja arba perduoda nagrinėti atsakingam seniūnijos darbuotojui. Parengiamas atsakymas ir išsiunčiamas asmeniui paštu ar elektroniniu būdu
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama