įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaGyvenamosios vietos deklaravimas
Paslaugos pavadinimasįtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
Paslaugos esmės trumpas aprašymasĮ gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtraukiamas gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravęs asmuo, kuris neturi gyvenamosios patalpos arba dėl kitų objektyvių priežasčių Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka negali deklaruoti gyvenamosios vietos. Išnykus šioms priežastims, asmuo privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą teisės aktų nustatyta tvarka.
Nepilnamečiai vaikai taip pat gali būti įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jei bent vienas iš tėvų yra įtrauktas į apskaitą.
Asmeniui pageidaujant išduodama pažyma, patvirtinanti asmens įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. VĮ „Registrų centras“ direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-294 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“
2. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 10 d. nutarimas Nr. 685 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijos perdavimo savivaldybėms tvarkos aprašo patvirtinimo“;
4. VĮ „Registrų centras“ direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-295 „Dėl asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“
Paslaugos gavėjasGyvenamosios vietos neturintis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė2 darbo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus seniūnijos, kurios teritorijoje yra asmens faktinė gyvenamoji vieta, darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasKreipiantis dėl įtraukimo į apskaitą:
1. Prašymas, kurio forma patvirtinta Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. (29)4R-52 (pildomas vietoje);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Vaikų asmens tapatybes patvirtinantys dokumentai, kai į apskaitą traukiami nepilnamečiai;
4. Globą arba atstovavimą patvirtinantys dokumentai, kai dėl asmens įtraukimo į apskaitą kreipiasi globėjas (rūpintojas) arba socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas.

Kreipiantis dėl pažymos apie asmens įtraukimą į apskaitą išdavimo:
Laisvos formos prašymas (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas)
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasGyvenamosios vietos neturinčio asmens įtraukimas į apskaitą. Asmeniui pageidaunant išduodama šį faktą patvirtinanti pažyma
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasAtitinkama Lazdijų rajono savivaldybės seniūnija
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSeniūnijos
Paslaugos vadovasBūdviečio seniūnija. Seniūnė Laimutė Šiuikienė, tel. 8 620 55 233, el. p. laimute.siuikiene@lazdijai.lt

Krosnos seniūnija. Seniūnas vaduojantis Aidas Simanynas, tel. 869693159, el. p. aidas.simanynas@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Seniūnė Lina Marcinkevičienė, tel. 861496592, el. p. lina.marcinkeviciene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija. Seniūnė Vaida Gazdziauskienė, tel. 862046386, el. p. vaida.gazdziauskiene@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija. Seniūnas Aidas Simanynas, tel. 8 696 93159, el. p. aidas.simanynas@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. Seniūnė Sandra Jusevičienė, tel. 862073665, el. p. sandra.juseviciene@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Seniūnė Rita Matusevičiūtė-Bražinskienė, tel. 861541903, el. p. rita.brazinskiene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. Seniūnė Liana Audzevičienė, tel. 869882496, el. p. liana.audzeviciene@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Seniūnė Aldona Burbienė, tel.8662046305, el. p. aldona.burbiene@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Seniūnas Zenonas Sabaliauskas, tel.868545898, el. p. zenonas.sabaliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasBūdviečio seniūnija. Specialistė Jolanta Kalinauskienė, tel. 8 615 87 796, el. p. jolanta.kalinauskiene@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija. Specialistė Vida Vaškevičienė, tel. (8 318) 43 131, el. p. vida.vaskeviciene@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija. Specialistė Ona Pavilonienė, tel. (8 318) 42 737, el. p. ona.paviloniene@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Specialistė Nijolė Vaškevičienė, tel. (8 318) 43 440, el. p. nijole.vaskeviciene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija. Specialistė Irena Šarkelienė, tel. (8 318) 66 103, el.p. lazdijum@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija. Specialistė , tel. 8 614 76365, el. p.@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. Specialistė Vida Narkunienė, tel. 869821278, el. p. vida.narkuniene@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Specialistė Lina Sakalauskienė, tel. 861476514, el. p. lina.sakalauskiene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. Specialistas Vytautas Labenskas, tel. 861314982, el. p. vytautas.labenskas@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Specialistas Vidas Tarnavičius, tel. 8 62047296, el. p. vidas.tarnavicius@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Specialistė Rita Pečiukonienė, tel. 8625046625, el. p. rita.peciukoniene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius,Lazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija,Kauno apygardos administracinis teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Seniūnijos darbuotojas patikrina pateiktus dokumentus, asmens duomenis Gyventojų registro centrinėje duomenų bazėje, elektroniniu būdu užpildo deklaraciją ir įrašo deklaravimo duomenis į Gyventojų registro centrinę duomenų bazę. Asmuo yra įtraukiamas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
Kreipiantis dėl pažymos išdavimo – seniūnijos darbuotojas registruoja prašymą, parengia pažymą, teikia ją pasirašyti seniūnui (pasirašo pats jei turi teisę parašu tvirtinti pažymas), registruoja ir išduoda asmeniui
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama