Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų, (kurių variklio galia didesnė kaip 8 KW) ir jų priekabų registravimas, duomenų keitimas, išregistravimas bei techninė apžiūra

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasTraktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų, (kurių variklio galia didesnė kaip 8 KW) ir jų priekabų registravimas, duomenų keitimas, išregistravimas bei techninė apžiūra
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPaslauga skirta fizinių ir juridinių asmenų vardu registruoti, keisti registro duomenis, išduodant registracijos liudijimus, valstybinius numerius, o taip pat išregistruoti minėtų asmenų vardu įregistruotą techniką. Prireikus keičiami registracijos liudijimai ir valstybinių numerių ženklai, atliekami įregistruotų traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninės apžiūros, išduodami techninės apžiūros talonai.
Traktorių techninės apžiūros atliekamos seniūnijų gyvenvietėse. Tam tikslui sudaromi ir spaudoje paskelbiami techninių apžiūrų grafikai, kuriuose nurodoma techninės apžiūros atlikimo vieta ir laikas. Techninės apžiūros atliekamos ir pagal individualius fizinių ir juridinių asmenų pageidavimus.
Traktorių techninės apžiūros atliekamos kas dveji metai.
Naujai įsigytai ir įregistruotai technikai pirma techninė apžiūra galioja tris metus
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 3D-384 ,,Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 109-4138; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 207 ,,Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ (Žin., 2002 Nr. 56-2273; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 247 ,,Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 31-1080; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė3 d. d. - technikos registravimas, duomenų keitimas, registracijos liudijimų bei valstybinių numerių keitimas
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
2. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas;
3. Registruojant naudotą techniką rekia pateikti ankstesnę traktoriaus registraciją patvirtinantį dokumentą. Jei tokio dokumento nėra, reikia pateikti vietos savivaldos įstaigų pažymą apie ankstesnę technikos nuosavybę;
4. Dokumentai, patvirtinantys traktoriaus nuosavybės faktą: pirkimo-pardavimo sutartis, PVM sąskaita-faktūra;
5. Registruojant naują techniką, pateikiama PVM sąskata-faktūra, priėmimo-perdavimo aktas. Registruojant naują traktorių, pateikiamas atitikties sertifikatas, registruojant naują savaeigę žemės ūkio mašiną, pateikiama atitikties deklaracija. Jeigu registruojama technika parvežta ne iš ES valstybių, pateikiama muitinės deklaracija;
6. Ttransporto priemonės civilinės atsakomybės privalomo draudimo liudijimas;
7. Sumokėtos valstybinės rinkliavos dokumentai.
Atliekant techninę apžiūrą pateikiamas:
1. Traktoriaus registracijos dokumentas;
2. Sumokėtos valstybinės rinkliavos dokumentas;
3. Transporto priemonės civilinės atsakomybės privalomo draudimo liudijimas
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasIšduotas technikos registracijos liudijimas ir techninės apžiūros talonas, parodantis technikos nuosavybę ir tinkamumą eksploatacijai
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas Žydrūnas Vasiliauskas, tel. 8 612 45395, el. p. zydrunas.vasiliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Sujeta, tel. 8 663 65 958, el. p. kestutis.sujeta@lazdijai.lt
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas Saulius Pockevičius, tel. 8 613 86 925, el. p. saulius.pockevicius@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius ir VĮ žemės ūkio ir kaimo verslo informacijos centro žemės ūkio technikos registro skyrius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus darbuotojas patikrina pateiktų dokumentų autentiškumą ir teisėtumą, sutikrina duomenis vietoje (tikrinama ar įrašai dokumentuose sutampa su įrašais esančiais registruojamoje technikoje). Formuojamos ir saugojamos priimtų dokumentų bylos (prašymai, ankstesni registacijos dokumentai, pirkimo - pardavimo sutartys, sertifikatai, kitų nuosavybę patvirtinančių dokumentų (PVM sąsakitos faktūros, priėmimo - perdvimo aktai ir pan.) kopijos)
Įregistruojamos technikos duomenys įtraukiami į traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašnų ir jų priekabų registrą.
Pildoma fizinių ir juridinių asmenų registracijos liudijimų ir valstybinių numerių ženklų išdavimo, bei techninės apžiūros talonų išdavimo nustatytos formos registracijos žurnalai
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNaujai įsigytos technikos arba pirmą kartą Lietuvoje įregistruojamos technikos registravimo paslaugos kaina yra 27 Eur.
Duomenų keitimo (technikos perrašymo) paslaugos kaina yra 15 Eur.
Registracijos liudijimo dublikato išdavimo paslaugos kaina yra 7,50 Eur.
Valstybinio numerio ženklo išdavimo paslaugos kaina yra 10,00 Eur.
Traktoriaus techninės apžiūros paslaugos suteikimo kaina yra 6,80 Eur.
Traktorinės priekabos techninės apžiūros paslaugos suteikimo kaina yra 5,50 Eur.
Techninės apžiūros talono dublikato paslaugos kaina 4,20 Eur.
Ne pagal grafiką atliktos techninės apžiūros paslaugos suteikimo kaina yra 9,90 Eur

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas AB ,,Swedbank“
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 53059